Poziv za dostavljanje literarnih radova na temu “Da te volim duša zna, draga moja BiH”

Poštovani,
Od svog nastanka do danas naša domovina je prolazila kroz teška i izazovna historijska razdoblja i suočavala se s pitanjem opstanka u više navrata, ali odlučnost njenih građana, njenih naroda je uvijek donosila pobjedu nad svim silama i snagama koje nisu željele vidjeti cjelovitu i jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. Hrabrost građana Bosne i Hercegovine i odlučnost da se brani domovina su bili ključni razlozi za opstanak BiH u periodu od aprila 1992. godine do novembra 1995. godine, te zahvaljujući toj činjenici proslavljamo godine života u slobodi.

Odluke prvog zasjedanja ZAVNOBIH -a i danas predstavljaju osnovu demokratskih načela na kojima se temelji razvoj našega društva.
Želeći ukazati na važnost 25. novembra i iskazati ljubav prema jedinoj nam domovini, Medresa je odlučila biti domaćin takmičenju kojim bi obilježila ovaj važan dan.
Pozivamo sve učenike devetih razreda osnovnih škola koji vole i imaju smisla za lijepu riječ da se odazovu ovom našem pozivu i na taj način pokažu ne samo svoje umijeće, nego i znanje o jedinoj nam domovini Bosni i Hercegovini, na temu:
Da te volim duša zna, draga moja BiH
Propozicije takmičarskih radova:
– Literarni rad dostaviti u printanoj verziji, A4 stranica (najviše dvije kucane stranice), font Times New
Roman 12.
– Svaka škola može dostaviti najviše 3 učenička rada.
– Radove dostaviti najkasnije do petka 22. novembra lično u Medresu ili putem pošte na adresu:
Medresa “Džemaluddin-ef. Čaušević” Cazin, 77220 Cazin.
– Radovi moraju biti zapokovani u koverte sa pečatom škole.
– Radovi moraju biti urađeni pod šiframa, šifre će se predati komisiji na dan proglašenja pobjednika.
– Komisija, koju oformi Medresa, će radove pregledati u utorak 26.11.2019. godine.
– Nastavnici i učenici koji su uradili radove će doći u Medresu 27.11.2019. godine najkasnije do 9 i 30 sati.
– U srijedu 27.11.2017. godine tokom prigodnog programa koji će početi u 10 sati će se iščitati najbolji
radovi i proglasiti pobjednici.
– Najbolji radovi će biti prigodno nagrađeni – nagrade će dobiti i učenici i nastavnici.
– Svi učesnici i njihovi nastavnici će dobiti prigodne poklone.
– Medresa će snositi troškove prevoza za učenike i njihove nastavnike
– PRIJAVE TAKMIČARA SE MORAJU DOSTAVITI LIČNO, PUTEM TELEFONA 037 514 893 ILI PUTEM E – MAILA medresa1@bih.net.ba, najkasnije do 20.11.2019. godine.
Ovom temom želimo da afirmiramo manifestno iskazivanje autentičnog učeničkog senzibiliteta prema bosanskoj državi, bila ona iz prošlosti, srednjovjekovna, ZAVNOBIH-ovska ili današnja.
Detaljnije upute možete tražiti putem telefona 037 514 893 ili putem e-maila medresa1@bih.net.ba

Zahvaljujemo se na učešću i saradnji!