PRIMLJENI KANDIDATI U JU MEDRESA ”REIS DŽEMALUDIN-EF. ČAUŠEVIĆ”

UČENICI:
Abdijanović Adin
Abdijanović Ajdin
Alešević Amil
Beganovic Bakir
Begić Harun
Ćoralić Selman
Dedić Omer
Dekanovic Advan
Halkić Anis
Hirkić Edin
Hodžić Faruk
Jusić Hamdija
Karajić Adijan
Kazaferović Esad
Keranović Faruk
Kovačević Emanullah
Kovačević Ilhan
Lelic Amar
Mahmić Emir
Makić Abdulah
Memić Ale
Mesić Kenan
Muharemović Azem
Nesimović Kerim
Pajić Hasan
Pečenković Adel
Puškar Ensad
Salkic Almedin
Sarajlić Samed
Secerovic Elmedin
Tričić Jusuf
Veladžić Talha
Velić Hamza

UČENICE:
Bajrić Ilhana
Bajrić Ehlimana
Blagajčević Emina
Dekanović Belma
Dekanović Sumeja
Dekanović Amanda
Eljazović Amra
Grošić Nedžma
Hadžalić Farah-Amina
Hadžić Džana
Harčević Emana
Hašić Sajra
Jusić Lamija
Kauković Nedžma
Kauković Šejma
Kišmetović Džejla
Kovačević Nerma
Mujanović Alma
Muratović Ilhana
Pajalić Ilhana
Pajić Elma
Sagrković Almina
Skenderović Merima
Šekić Esma
Tričić Iman
Zorić Nahla

NAPOMENA: Molimo primljene kandidate da dostave svu, konkursom traženu, dokumentaciju do petka (01.07.2022. godine) do 12 sati.