Profesoru Elvedinu Grošiću uručeno priznanje Najnastavnik za 2021/22. godinu

U saradnji sa ministarstvima obrazovanja i pedagoškim zavodima koji djeluju unutar Bosne i Hercegovine, odnosno svih nivoa – od entitestkih do kantonalnih,  a u organizaciji Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava CIVITAS, u Neumu je održana je 23. godišnja konferencija od 18. do 20. novembra.

23. #CIVITAS godišnju konferenciju školskih programa građanskog obrazovanja otvorili su izvršna direktorica Sandra Sladaković i predsjednik Civitasove skupštine Alija Lapo. Direktorica Sladaković još je jednom podsjetila kako svake školske godine neki oblik nastave građanskog obrazovanja pohađa 190 000 učenika i učenica.

 

Prvog dana na otvaranju Konferencije dodijeljena su priznanja u kategoriji visokog obrazovanja, srednjih i osnovnih škola koje djeluju u FBiH i RS .

Na konferenciji učestvuju predstavnici Obrazovnih institucija svih nivoa iz BiH, skupa sa najistaknutijim nastavnicima u Bosni i Hercegovini, kada je u pitanju građansko obrazovanje, odnosno predmet Demokratija i ljudska prava u srednjim školama.

Među brojnim laureatima visokog, srednjeg i osnovnog obrazovanja, titulu Najnastavnik za srednje škole ponio je profesor naše Medrese Elvedin Grošić .

 

 

 

U programu 23. godišnje konferencije istraživalo se koliko sadržaji, metode i ishodi učenja nastave građanskog obrazovanja, odnosno nastavnih predmeta Osnovni demokratije/demokracije i Demokratija/Demokracija i ljudska prava doprinose kulturi mira u učionici, školi i zajednici.

Čestitamo našem prof. na postignutom uspjehu.

 

Više o konferenciji možete vidjeti na zvaničnoj stranici CIVITAS-a

https://www.facebook.com/civitasbih