Promocija knjige

Bihaćko muftijstvo, Islamski pedagoški fakultet Bihać i Medresa “Džemaludin ef. Čaušević” pozivaju vas na promociju knjige “Muhamed-ef. Zahirović – Radovi i članci”. Promocija će se održati na Islamskom pedagoškom fakultetu Bihać, 30.01.2019. godine (srijeda) s početkom u 19 sati.

Promotori će biti
Hasan-ef. Makić (muftija bihaćki), dr. Hajrudin Hodžić (dekan IPF-a u Bihaću), Enes Ljubijankić, prof. (direktor Medrese), Mašić Mehmed, prof. (upravnik Medrese) i dr. Mustafa Prljača (glavni urednik “EL-KALEM”).

Muhamed-ef. Zahirović (1886-1931) bio je istaknuta ulemanska figura u BiH u prvoj trećini XX stoljeća. Izuzetno obrazovan, vrstan poznavalac četiri strana jezika, veoma angažiran na odbrani napadnutih vrijednosti islama, na poboljšanju statusa imama, na izradi udžbenika za vjeronauku u školama, na školovanju muslimanske ženske djece itd., za svog kratkog života objavio je, koliko znamo, 23 autorska i prevedena rada. Svi ti radovi su objedinjeni u ovoj knjizi i dati u svom izvornom jezičnom obliku, uz faksimile nekih dokumenata iz njegove ostavštine. Svojim radom, svojim načinom života i svojom predanošću poslu koji je obavljao bio je uzor mnogim ljudima i učenicima kojima je predavao. Neka od pitanja kojima se on bavio i danas su jednako aktuelna, a njegovo reagiranje na njih može biti primjerom i današnjim alimima.
Neke njegove ideje su dale svoje plodove u kasnijem vremenu, nakon svog dozrijenja. Ovom knjigom obogaćuje se naša islamska kulturna baština i na vidjelo iznosi još jedan njen tvoritelj, koji je za sobom ostavio blistav trag.