Rezultati upisa u prvi razred u  2021/22. školsku godinu

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

JU Medresa “Reis Džemaludin-ef. Čaušević” Cazin

Rezultati upisa u prvi razred u  2021/22. školsku godinu

 UČENICE:

 1. Avdić Emina
 2. Abdić  Amina
 3. Aldžić Sara
 4. Balčinović Belma
 5. Begić  Samra
 6. Bumbul Nejra
 7. Crnkić Šejma
 8. Ćehić Sumejja
 9. Dindić Esma
 10. Dizdarevic Emra
 11. Dizdarević Almina
 12. Dolić Merjema
 13. Duraković Belma
 14. Durić Elmedina
 15. Džehverović Amina
 16. Dželalagić Ajla
 17. Hadžipašić Šejma
 18. Hadžipašić Dženana
 19. Jašarević Zinajda
 20. Kajtazovic Nermana
 21. Kauković Amila
 22. Kendić Almina
 23. Kličić  Esma
 24. Kovačević Ezana
 25. Kovačević Azra
 26. Kržalić Merima
 27. Mahmić Nejra
 28. Mahmutović Dinajla
 29. Mujanović Belma
 30. Mulalić Amina
 31. Mušić  Meliha
 32. Mušić Lamija
 33. Nuhanović Rumejsa
 34. Ogrešević Džana
 35. Ponjević Sara
 36. Ramić Elma
 37. Salihović Merjem
 38. Salkić Hana
 39. Skenderović Ilvana
 40. Srebric Selma
 41. Suljadžić Jasmina
 42. Zahirović Nura
 43. Ždralić Amna

UČENICI: 

 1. Ahmetašević Harun
 2. Alić Džemal
 3. Behrem Aldin
 4. Čataković Harun
 5. Dervić Amar
 6. Dizdarević Ali
 7. Durić Sabahudin
 8. Džehverović Rijad
 9. Haskić Ismail
 10. Hodžić Faruk Ibrahim
 11. Horozović Zekerijah
 12. Kauković Mensur
 13. Kendić Fahrudin
 14. Ljubijankić Bilal
 15. Mehić Amel
 16. Mujagić Kenan
 17. Mujić Isar
 18. Mulalić Amel
 19. Mušeljić Nermin
 20. Muškić Ahmed
 21. Porčić Arian
 22. Puškar Talha
 23. Sedić Tarik
 24. Šahinovic Harun
 25. Šahinovic Muhamed
 26. Veladžić Ahmed

Datum: 21. 6. 2021.

Napomena: 

Svi/e kandidati/kinje sa liste su obavezni/e dostaviti originalnu dokumentaciju traženu konkursom u Medresu lično do 25.6.2021. do 12h. U suprotnom, smatrat će se da su odustali od upisa. 

Žalbeni rok na rezultate upisa je 48h od objavljivanja istog.