Sekcije

Važan segment odgoja i obrazovanja u medresi ``Reis Džemaludin-ef. Čaušević`` čini učešće učenika i učenica u radu brojnih sekcija koje vode nastavnici pojedinih predmeta kao što su horska, novinarska, sportske sekcije...

Poštovane čitateljice i poštovani čitatelji! Velika mi je čast i zadovoljstvo predstaviti vam dvadeset i prvi po redu broj učeničkog lista “Asr”. U prošlom broju bilo je riječi o mladosti, poteškoćama i izazovima koje nas čekaju u tom periodu, te temama o našim životnim putokazima...

Stranice novog, dvadesetog broja lista “Asr” ispunjene su temama o mladosti, poteškoćama i izazovima koji nas čekaju u tom periodu, te temama o našim životnim putokazima i važnosti cjeloživotnog učenja. Svaka od navedenih tema nosi u sebi korisne upute i savjete, i svaki čitatelj će,...

Čast mi je predstaviti vam novi broj lista „Asr“, devetnaesti po redu. „Asr“ je učenički list, posljednji put izdan 2012. godine. Od tada pa do danas, uslijedila je dugogodišnja pauza. Kao vid informiranja korišten je Portal medrese, koji je i danas u funkciji. Na inicijativu...