Sjećanje na rahm. prof. Hasan-ef. Hilića

U Medresi “Reis Džemaludin-ef. Čaušević” proučena je dova na hatmu pred dušu rahmetli profesora Hasan-ef. Hilića koju su proučili profesori i profesorice Cazinske medrese. Na samom početku obratio se direktor Medrese prof. Zuhdija-ef. Handanović koji se prisjetio druženja sa Hasan-efendijom te je poručio da će Medresa odsad u kalendar obilježavanja značajnih datuma uvrstiti i ovaj dan kao znak sjećanja i zahvale na prof. Hasan-ef. Hilića. Poslije direktora Handanovića, biografiju i nekoliko značajnih crtica iz života Hasana Hilića izložio je hafiz prof. dr. Rifet-ef. Šahinović koji je pričao o intelektualnim dimenzijama Hasana Hilića sa posebnim akcentom na imamski poziv kojim se Hasan-ef. cijelu svoju karijeru bavio.

Rahmetli prof. Hasan-ef. Hilić rođen je 1949. godine u Bužimu gdje završava osnovnu školu. Nakon toga upisuje Gazi Husrev-begovu medresu i kasnije Fakultet političkih nauka, Odsjek sociologija. Dugi niz godina vršio je dužnost imama, hatiba i muallima u džematu Varoška Rijeka poslije čega prelazi u džemat Todorovo. Kroz svoj rad u Medresi, predavajući predmete sociologija, pedagogija i filozofija ostavio je veliki trag na učenice i učenike Medrese i ostat će upamćen po svom blagom ahlaku i lijepom mekamu pri učenju Kur'ana ili ezana.

19. decembra 2010. godine iznenada je preselio na ahiret. Dan kasnije klanjana mu je dženaza kojoj je prisustvovao veliki broj klanjača.