Stručni seminar za profesore Arapskog jezika u medresama i gimnazijama IZ u BiH

U prostorijama Studentskog centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održan je stručni seminar za profesore Arapskog jezika u medresama i gimnazijama Islamske zajednice u BiH.

Organizator seminara je Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u saradnji sa Centrom za napredne studije iz Sarajeva.

Cilj ove stručne edukacije je upoznavanje profesora Arapskog jezika sa karakteristikama i odlikama novog nastavnog programa koji je kompatibilan sa serijom udžbenika arapskog jezika za strance pod nazivom “At-takallum”.

Predavači su bili prof. dr. Mejra Softić o temi “Metodičke smjernice za realizaciju inoviranog NPiP i sadržaja udžbenika At-takallum u nastavi Arapskog jezika u medresama IZ u BiH” i prof. Suad Smailhodžić o temi “Korištenje udžbenika At-takallum u nastavi arapskog jezika – prednosti kominikativnog pristupa, metodologija i tehničke pretpostavke”.

(Preporod.info)