“Stubovi islama” – prikaz knjige

              U izdanju Muftijstva bihaćkog i Medrese “Reis Džemaludin-ef. Čaušević” Cazin iz štampe je izašla knjiga Stubovi islama, hafiza, prof. dr. Rifeta Šahinovića. Ispisana je na 254 stranice u formatu B5. Predgovor potpisuje dr. Husein-ef. Kavazović, reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a recenzije: mr. Nevzet-ef. Porić, ljubljanski muftija i mr. Muharem-ef. Omerdić, dugogodišnji rukovodilac Vjersko-prosvjetne službe Rijaseta IZ u BiH. Sami naziv knjige proizišao je iz potrebe propitivanja današnjih generacija muslimana naspram temeljnih vrijednosti Islama. 

         Za vjeru valja biti priseban u svijetu iluzija, ostati duboko ukorijenjen u svojoj tradiciji. Posebno u vremenu i na prostoru gdje su izmišljotine važnije od činjenica, kada se istina relativizira, a veliki narativi postaju besmisleni. U duhu tog vremena odrastaju generacije i, vrlo često, ne uspijevajući se nositi s velikim izazovima, postaju izgubljene i odrođene od svojih vlastitih korijena.  

        Vjerovanje u Jednog, Jedinog, Uzvišenog Allaha i svjedočenje u poslanstvo Muhammeda, a.s., jeste onaj temelj zbog kojeg bivamo osporavani u najširem smislu riječi. Pored toga, šehadet kao prvi stub islama jeste na udaru duha vremena u kojem živimo. Zašto je bitno i vrijedno danas svjedočiti vjeru u Jednog i Jedinog Boga, baš u vremenu velikih naučno-tehnoloških dostignuća i mnogih vrijednosti koje nam se nude kao takve, odgovore možemo naći u ovoj knjizi. 

        Kada je riječ o preostalim stubovima islama, autor je vrlo jasno ukazao čitateljima zašto baš danas vrijedi biti čovjek namaza. Namaz čovjeka vraća iz horizontalne stvarnosti u vertikalnu komunikaciju sa Stvoriteljem. Taj biser mi’radža dobili smo u nasljedstvo preko našeg Poslanika, a.s., čiju ljepotu i vrijednost ne prepoznaju mnogi.  

        Post koji dolazi jednom u toku godine je godišnji odmor za premorenu čovjekovu dušu jer toliko se toga nataložilo tokom kosmičke godine u samu unutrašnjost čovjekova bića da je jedino post može očistiti.  

         Zekat kao jedna vrsta materijalnog ibadeta pomaže nam pobrisati sve izrazitije društvene nejednakosti i pritom uravnotežiti dušu i tijelo.  

       Hadž kao krunski ibadet makar jednom u životu u cijelosti vraća vjernika u stanje iskonske prirode pokazujući mu kakav njegov život treba biti na Zemlji. Sve te spoznaje hodočasnik priskrbljuje odlazeći Božijoj Kući u Mekku. 

        Treće poglavlje nosi naziv Kur’an o čovjeku kao pojedincu. Sunijsko učenje je prepoznatljivo u tumačenju Kur’ana pa i u ovom smislu kada se govori o bitnosti čovjeka i života na Zemlji. U zadnjem poglavlju govori se o izazovima pred kojima se svi danas nalazimo. Te intencije vodile su autora tokom ispisivanja svake rečenice ovog djela. 

„Njegovo izlaganje je dovoljno jednostavno da ga praktično razumije svaki pojedinac, dok istovremeno zadržava onu intelektualnu dimenziju koja sadržaju podaruje ozbiljnost i relevantnost. Unutar svake pojedine teme Šahinović iznosi i vlastita promišljanja i spoznaje vezane za nju, te na jedan nenametljiv način, osmišljeno i vješto navodi i tumači kur'anske ajete i Poslanikove, a.s., hadise koji su u dosluhu s predmetnom temom. Tako pred čitaoca iznosi mnogo korisnih informacija – praktično sve ono bitno što bi trebao znati o toj temi, educirajući ga ali i ostavljajući mu dovoljno prostora da pročitano procesuira, intelektualno i duhovno, da se odredi spram njega i unese ga u svoje biće. Razmatranje pet islamskih šarta nadopunjeno je govorom o onom temeljnom toku islama (Ehlus-sunne vel-džema'a), kojemu pripada velika većina muslimana u svijetu, pa i mi, balkanski muslimani….. Autor se, dakle, u ovoj knjizi primarno bavi izazovima s kojima se suočava naš današnji vjernik i pokušava mu predstaviti i objasniti pojave s kojima se susreće. Tako govori o iskušenju kao pročišćenju, iskrenosti i istinoljubivosti, darežljivosti i traženju oprosta, ljudskim vrlinama, vrstama i kvalitetu dobrih djela, vrijednostima dobra, kur'anskom tretiranju dobra, o tome kako do vječnog ahiretskog dobra, ali i kako preživjeti bol i iskušenja. Sve to kod čitaoca dodatno izoštrava kur'anski svjetopogled i kur'ansku filozofiju života i u njegovo srce unosi mir. Potom, govori o selefizmu, o ideologiji tekfira – kao nečem novom na ovim prostorima a što je nasuprotno stavovima sunijskih učenjaka i što izokreće kur'anske tendencije, predstavljajući islam ne kao vjeru milosti, prosvijećenosti i dobra, već kao vjeru statičnosti, rigidnosti i površnosti. Također govori o duhovnim oboljenjima veoma raširenim u današnjem vremenu: o licemjerstvu, ljudskim opčinjenostima, ljudskoj oholosti i posljedicama te oholosti….. Autor u ovoj knjizi želi pokrenuti današnjeg vjernika na akciju, kako bi bio aktivni sudionik i kreator životne stvarnosti i kreator budućnosti, a ne nijemi posmatrač događanja. Želi prosvijećenog vjernika s jasnom vizijom života, duhovno zdravog i dovoljno snažnog da se bori i sa svojim, ali i s društvenim slabostima. Stoga će na kraju izložiti kur'ansku viziju budućnosti i ponuditi odgovor na pitanje: Ko je sposoban kreirati budućnost? Djelo je, dakle, angažirano. Autor ne želi samo konstatirati stanje svoga naroda i svoje kulture, već želi dati vlastiti doprinos u prevazilaženju tog stanja, njegovom izlječenju i oporavku,“ ističe reisul-ulema dr. Husein-ef. Kavazović u Predgovoru knjige Stobovi islama, hafiza prof. dr. Rifeta Šahinovića. 

„Autor knjige Stubovi islama, prof. dr. Rifet Šahinović, je hafiz Kur'ana i iskustvo dobrog poznavanja Božije Riječi olakšava mu da je duboko upućen u sadržaj i poruke Kur'ana, te da ih prenosi na čitaoce na način koji olakšava razumijevanje i primjenu onoga o čemu piše“, ističe mr. Nevzet-ef. Porić, ljubljanski muftija.  

Mr. Muharem-ef. Omerdić navodi: „Ovaj vrijedni autor ubraja se među najmarljivije, najučenije i najpredanije bošnjačke alime naše generacije. Svojim brojnim djelima i tekstovima osvojio je pažnju, poštovanje i ugled učenih ljudi u naučnoj javnosti“.  

Ovo je osma knjiga dr. Šahinovića čime se upisao u red najplodonosnijih autora iz oblasti islamistike na području Bosanske krajine ali i šire. Oni koji ga bolje poznaju, znaju da živi ono što govori i o čemu piše. Zbog toga njegov pisani opus ima posebnu vrijednost.  

                                                                                                                Suad Mahmutović, mr.