U Medresi održana promocija Sabranih djela Nerkeza Smailagića

Nerkez Smailagić je intelektualni gorostas i alim od značaja za Evropu, ali i za islam, a da ne govorimo o njegovom značaju za Bosnu i Hercegovinu i za bosanskohercegovačke muslimane. Od velike važnosti nam je danas da usmjerimo svoju pažnju i energiju na velike ideje i progresivne stavove i da neutraliziramo bedastoće i recikliranje recikliranog znanja o islamu i muslimanima. O islamu se može govoriti na raznim nivoima, ali je neophodno da imamo sadržaj o islamu kojeg možemo ponuditi visokom akademskom svijetu. To je bila težnja Nerkeza Smailagića, rečeno je, između ostalog na promociji Sabranih djela Nerkeza Smailagića u Cazinu.

Ova promocija je organizirana u amfiteatru medrese “Reis Džemaludin-ef. Čaušević” u Cazinu, a na kojoj je prisustvovao muftija bihaćki hafiz Mehmed-ef. Kudić, direktor medrese prof. Zuhdija Handanović, glavni imami, imami, prosvjetni radnici i učenici medrese. Promotori ovih djela su bili akademik Enes Karić, hafiz dr. Rifet Šahinović i mr. Suad Mahmutović. Organizator ove promocije je Muftijstvo bihaćko, medresa “Reis Džemaludin-ef. Čaušević” i izdavačka kuća “Kupola”.

Prvi se prisutnima obratio muftija bihaćki hafiz Mehmed-ef. Kudić. On se zahvalio promotorima, te istakao da je svaki skup na kojem se obraća dr. Karić posebna intelektualna i duhovna poslastica. On je istakao da je Nerkez Smailagić jedan od obnovitelja vjere iz oblasti nauke, kulture, filozofije i islamske misli.

“Poznata nam je predaja da će svakih stotinu godina doći neko ko će obnoviti vjeru. Taj neko može biti pojedinac, a može biti i grupa ili više njih koji su u koletivitetu učestvovali u afirmaciji vjere. U prošlom stoljeću, Bošnjaci su imali više alima koji su iza sebe ostavili neizbirisiv trag. Jedan od njih je i Nerkez Smailagić. Ova predaja nam je nedvosmisleno potvrdila istinu da će naša uzvišena vjera uvijek imati svoje obnovitelje, koji će neumorno raditi na promidžbi vjere. Ova Sabrana djela su naše duhovno, kulturno i nacionalno blago. Iz njih su učile brojne generacije učenika i studenata, a one su bile izvor i poticaj za stotine drugih izvrsnih djela napisanih o islamu.” – istakao je muftija Kudić.

Prvi protomor koji se obratio prisutnima je bio hafiz dr. Rifet Šahinović. On je govorio o sadržaju knjiga koje čine ova sabrana djela i o Nerkezu Smailagiću kao alimu visokog intelektualnog i duhovnog kapaciteta.

“Bosanski muslimani su u drugoj polovini 20. stoljeća imali svoje naučnike, književnike, filozofe, politologe, pravnike i razne druge intelektualce koji su dali veliki doprinos u znanju i nauci. Međutim, ono što je nama nedostajalo je to teološko uspravljanje. Nismo imali taj intelektualni teološki diskurs. Pojavom Nerkeza Smailagića i njegovih djela, taj intelektualni teološki diskurs dolazi u fokus. On u ovim svojim djelima govori o svim važnim pitanjima koja se tiču muslimana. On kroz njih želi pokazati da muslimani imaju kulturu i civilizaciju i imaju svoje povijesno značenje i povijesno utemljenje.” – naglasio je dr. Šahinović.

Mr. Suad Mahmutović se zahvalio direktoru izdavačke kuće “Kupola” na izdavanju ovih djela i ponovne aktuelizacije ideja i razmišljanja Nerkeza Smailagića. On je govorio o Smailagiću kao intelektualcu koji je bio društveno aktivan, a čija su djela bila osnovna literatura u toj oblasti na našem jeziku.

“Katedra za historiju na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu je tražila od dr. Smailagića da obradi deset glavnih tema iz oblasti islamske kulture i civilizacije. Tako je nastao hrestomatijski prikaz klasične kulture islama u dvije knjige. Ako se sjetimo vremena u kojem je izišla ova knjiga, početkom sedamdesetih, moramo konstatovati da ovakve literature nije bilo nikako na našem jeziku. Zbog učešća u “Hrvatskom proljeću” 1971. godine je isključen iz nastave. Iz ovoga vidimo da je dr. Smailagić imao buran, ne samo intelektualni, već i društveni život.” – zaključio je mr. Mahmutović.

Dr. Enes Karić je svojim studentima uvijek preporučivao kao obaveznu literaturu djela Nerkeza Smailagića i stalno isticao njegov doprinos i zaslugu za predstavljanje islama obrazovanom svijetu i akademskoj eliti.

“Nekoliko je faktora koji formiraju čovjeka. Prvi faktor je vrijeme. Nakon završenog fakutleta, on se posvetio učenju jezika. Pravo studira, a sociologiju predaje. U Sarajevu mu nisu htjeli primiti njegovu doktorsku disertaciju o Danteu, jer su mu zamjerili tadašnji profesori što je koristio mnogo izvora na stranim jezicima. On je govorio da zreo čovjek za jednu godinu može naučiti jedan jezik, kao što malo dijete za jednu godinu već počne pričati. On je govorio i prevodio sa italijanskog, njemačkog, engleskog i francuskog. Ono što mene fascinira kod Nerkeza Smailagića jeste njegov napor i trud da u tadašnje vrijeme, u potpunoj odsutnosti tehnologije, napiše i prevede toliko djela da je to gotovo za nepovjerovati. Šesdesetih godina kada zasjeda vatikanski konzilij i kada donosi pomirljive tonove prema muslimanima, u Zagrebu traže nekoga da im napiše nešto o islamu. Tada u Sarajevu nisu mogli nikoga naći, te je jedina osoba koja je mogla na toj akademskoj razini ponuditi kvalitetan sadržaj o islamu bio upravo Nerkez Smailagić.” – potvrdio je u svom izuzetno zanimljivom obraćanju dr. Karić.

Nakon izlaganja, dr. Karić je podsjetio na još neka Smailagićeva djela, a potom se prisutnima obratio direktor Izdavačke kuće “Kupola” Mustafa Bećirović, koji je naveo nekoliko ključnih razloga zašto se odlučio na štampanje ovih Sabranih djela.

Ovu promociju je moderirao Nazif-ef. Horozović, a odlomke iz Kur'ana Časnog na početku je proučio Ibrahim-ef. Makić.

(muftijstvobihacko.ba)