Upoznajte sadržaje Medrese

Za sve kandidate za upis u Medresu napravili smo kratak pregled sadržaja Medrese:

Zahvaljujemo se profesoru Elvedinu Grošiću na njegovom trudu!