Uprava Cazinske medrese u posjeti JU Socijalno-pedagoškoj životnoj zajednici Bihać

 

U utorak, 21. decembra 2021. godine, direktor Medrese profesor Zuhdija Handanović i upravnik Medrese prof. Mehmed Mašić bili su u uzvratnoj posjeti JU Socijalno-pedagoškoj životnoj zajednici u Bihaću gdje su nastavili zajedničke razgovore, započete prije mjesec dana u Cazinskoj medresi, o saradnji ove dvije institucije. JU Socijalno-pedagoška životna zajednica je javna ustanova čija je obaveza i cilj javna briga o djeci bez roditeljskog staranja, djeci pod rizikom od razdvajanja od porodice i djeci sa lakšim poteškoćama u razvoju na području Unsko-sanskog kantona.

 Upravu naše Medrese veoma toplo su dočekali direktor mr. Izudin Hilić, stručni saradnik za općinu Bihać Eniz Veladžić, stručni saradnik za računovodstvene poslove Šerif Bajrić i stručna saradnica za pravne poslove Melisa Husetić.

 Direktor Medrese prof. Zuhdija Handanović tokom razgovora izrazio je spremnost na bližu saradnju ove dvije odgojno-obrazovne ustanove putem adaptacije jedne sobe u internatu, doniranjem kurbanskog mesa, prehrambenih namirnica i drugim vidovima podrške i pomoći ovoj važnoj općedruštvenoj ustanovi koja brine o djeci koja su često među najranjivijim grupama društva.

Direktor Hilić srdačno se zahvalio Upravi Medrese na ukazanoj podršci i pomoći te izrazio nadu da će djeca pod hraniteljstvom JU Socijalno-pedagoške životne zajednice prepoznati Medresu kao jedan od najboljih izbora za nastavak svog budućeg obrazovanja.

Na kraju su predstavnici uprave Cazinske medrese sa svojim domaćinima obišli prostorije JU Socijalno-pedagoške životne zajednice u Bihaću gdje su se mogli uvjeriti u neophodnost adaptacije prostorija, naročito soba za stanovanje djece u internatu.

Zanimljivo je spomenuti da je za sve vrijeme trajanja ovog sastanka pet učenika i učenica naše Medrese provelo u ugodnom i inspirativnom druženju i upoznavanju sa djecom pod hraniteljstvom JU Socijalno-pedagoške životne zajednice.

 

Mehmed Mašić