Medresu posjetili predstavnici Pedagoškog fakulteta u Bihaću

Danas su, 10.01.2019., Medresu posjetili predstavnici Pedagoškog fakulteta u Bihaću, doc. dr. Almira Džanić i svršenik medrese “Džemaluddin-ef. Čaušević” Medin Islamovic, koji je jedan od najboljih studenata Pedagoškog fakulteta. Cilj susreta jeste saradnja, tj.  pomoć materijalno-ekonomski, finansijski, moralno i na svaki drugi način mališanima, koji borave u migracionom centru “SEDRA”. Tim povodom Medresa je donirala pedeset Kur'ana za potrebe migranata.

Domaćini gostima su bili hafiz Mehmed ef. Kudić, pomoćnik direktora za nastavu i Elmir Mehmedović, profesor fizike i matematike u Medresi.

Tokom ovog susreta dogovorena je buduća saradnja, jer vrata Medrese jesu i uvijek će biti otvorena za ovakve akcije.

“I dobro činite, Allah zaista voli one koji čine dobra djela.” (El-Bekare, 195)

Ilma Ogrešević, III – c

Foto: Tarik Pajić

Više fotografija na instagramu Medrese: medresacazin