Aktivizam učenika naše Medrese kroz projekte „Ja građanin“

Kolektiv Medrese na čelu sa direktorom Zuhdijom Handanovićem, zahvaljuje se institucijama vlasti lokalnog i kantonalnog nivoa što su izašli u susret našim učenicima koji su vrijedno radili na svojim projektima „Ja građanin“ što se odvija u okviru nastave Demokratije i ljudskih prava.  

  Na ovaj način učenici razvijaju svoje vještine učešća u vlasti i društvenim procesima te aktivno doprinose svojoj zajednici kroz aktivno i funkcionalno učešće u Javnoj politici i društvenim procesima lokalne zajednice i kantona.  

Također treba istaknuti da su radeći na ovom projektu, naši učenici usvojili i digitalne kompetencije kolaboracijskog rada na projektu, aktivno koristeći mogućnosti Google servisa koji im omogućava da sklapaju portofolio projekta od kuće putem „Google drive“  kolaboracije. Samim tim su već usvojili tzv. Hibridni način nastave, koji se nametnuo kao potreba tokom razdoblja COVID 19 pandemije.  Na ovaj način projekat „Ja građanin“ uključuje sve učenike i razvija vještine građanskog učešća.   

Ove godine medresa je imala 6 projekata koje su učenici provodili na lokalnom i kantonalnom nivou. 

Konačni poredak nakon procjene odrađenog je : 

  1. Cyberbullyng kod mladih 
  2. Izgradnja igrališta za djecu sa poteškoćama u razvoju 
  3. Pruži ruku spasa prije zadnjeg časa 
  4. Problem iseljavanja mladih na području USK
  5. Minirane površine na području  USK 
  6. Neiskorištenost prirodnih potencijala – Gata 

 

 1. Najbolje i najtemeljitije odrađen projekat je Cyberbullyng kod mladih, gdje su učenici predložili glavnu mjeru javne politike osnivanje Cyberbullyng centra koji bi organizovao radionice za zaštitu i edukaciju kako učenika,  tako i prosvjetnih radnika u cilju prevencije te pojave koja sve više uzima maha, razvojem i upotrebom IT tehnologija. Glavne Institucije vlasti koje su podržale  ove mjere javne politike su Ministarstvo obrazovanja i Pedagoški zavod USK. Te im se ovim putem zahvaljujemo što su primili naše učenike i dali im vrijedna usmjerenja i putokaze daljnjeg djelovanja.   

 2.  Drugi najbolji projekt koji se tako dobro primio u javnosti i izazvao pažnju medija i lokalne zajednice bio je projekt „Izgradnje igrališta za djecu sa poteškoćama u razvoju“ u okviru OŠ Cazin II , gdje već djeluje CRIP (Centar za razvoj inkluzivnih praksi). Njihova mjera javne politike je već izvediva i ne traži investiciju veću od 10.000 KM, gdje vlast treba da obezbjedi samo potrebne dozvole u okviru urbanističkog plana.  A učenici bi na svoj način prikupili sredstva. Ovaj projekt je bio glavni kandidat za prvo mjesto ali su mu nedostajale neke dokumentacijske finese pa je tako projekt Cyberbullinga odnio  pobjedu jer je bio kompletan u svakom pogledu.  

 3. Treće mjesto zauzeo je projekt „Pruži ruku spasa, prije zadnjeg časa“ čija je mjera javne politike bila uključenje socijalnih radnika i pedagoga u inkluzivne tokove u školama. I ova ekipa je bila izuzetno aktivna i uspjela je uključiti  veliki broj Institucija i  javnih ličnosti kao što su poznati influenseri i fotografi koji su tagovali instagram stranice i youtube kanal projekta. Također projekt koji je zbog svoje temeljitosti i aktivnosti učenika zadavao veliku glavobolju pri izboru mentora. Projekt koji bi bez problema parirao na svim nivoima takmičenja.  

 4. Problem iseljavanja mladih sa USK je također interesantna tematika koju su naši učenici IVa razreda tretirali sa nekoliko mjera javne politike i koje je u svoj kabinet primio gradonačelnik grada Cazina, magistar Nermin Ogrešević.

5. Minirana područja u USK, je projekt koji je podigao svijest građana o uvijek postojećoj opasnosti od mina i miniranih područja. Naše učenike je primio gospodin Aladin Bajrektarević direktor MAC-a i dao im  veliku pomoć pri izboru mjere javne politike.  

6. Projekt koji je tretirao Neiskorištenost prirodnih resursa, sa konkretnim fokusom na lječilište Gata i potencijal ljekovite vode u okviru RMC Gata, gdje su učenic kao mjeru javne politike predložili izgradnju bazena u okviru već postojećeg Reumal centra Gata.  

 

 Na ovaj način naši učenici su savladali praktične vještine aktivnih građana demokratskog društva i napravili svoje prve korake ka funkcionalnom doprinosu razvoja društva.   

 

Još jednom se zahvaljujemo svim javnim radnicima i institucijama javne uprave koji su podržali naše učenike.