Hafiz Ibrahim – treći hafiz u porodici Tričić

Danas je Ibrahim Tričić, učenik Medrese „Reis Džemaludin-ef. Čaušević“, pred komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, proučio posljednje ajete iz Kur'ana Časnog i tako stekao zvanje hafiz Kur'ana Časnog. Pored hafiza Talhe i Abdullaha, hafiz Ibrahim je treći brat iz porodice Tričić koji je položio hifz, a Kur'an napamet uče od malih nogu. Muhaffiz hafizu Ibrahimu je hafiz Mehmed-ef. Kudić, muftija bihaćki.
„Bilo mi je posebno zadovoljstvo sarađivati sa hafizom Ibrahimom. Njegova potpuna posvećenost cilju, da nauči Kur'an napamet, bila je jača od svih poteškoća koje su stajale pred njim. Bistrina uma i briljantna memorija su mu bili dodatan stimulans u ostvarenju ovog velikog poduhvata. Bosanska Krajina možda nije specifična po broju hafiza Kur'ana Časnog, ali je sigurno posebna po višečlanim porodicama hafiza. Nakon hafiza iz porodice Šahinović i Hašić, ovo je treća porodica koja ima tri hafiza u jednoj kući. Čestitam hafizu Ibrahimu, njegovim čestitim roditeljima i cijeloj porodici Tričić. Čestitam i našoj Medresi „Reis Džemaludin-ef. Čaušević“ u Cazinu  koja bilježi značajan uspjeh i napredak u broju hafiza učenika. Radostan sam što u našem narodu učenje Kur'ana napamet postaje trend i iznimno zastupljena praksa pogotovo među mladim ljudima.“ – poručio je u svojoj čestitki muhaffiz hafiza Ibrahima muftija bihaćki hafiz Mehmed-ef. Kudić.
Komisiju hafizu Tričiću su činili: Hafiz Ismet-ef. Spahić, hafiz Mensud-ef. Đulović, hafiz dr. Elmir-ef. Mašić, hafiz Omer-ef. Zulić i hafiz Nedžad-ef. Ćeman.
Hafiz Ibrahim Tričić, sin Sulejmana i Rezije, je rođen 2004. godine u Cazinu. Osnovnu školu je završio u rodnom mjestu Šturlić, nakon čega upisuje medresu. Trenutno je četvrti razred Medrese “Reis Džemaludin-ef. Čaušević” u Cazinu. Učenje Kur'ana napamet uči u ranom djetinjstvu, a intenzivnije se posvećuje ovoj aktivnosti po dolasku u Medresu. Tokom svog boravka u Medresi, pored hifza se isticao u sportskim sekcijama. Krasi ga susretljivost i vedar duh, te naglašena kolegijalnost.