„Ka razumijevanju Kur’ana“ – nova knjiga hafiza prof. dr. Rifeta Šahinovića

Iz štampe je izašla knjiga „Ka razumijevanju Kur’ana“ hafiza prof. dr. Rifeta Šahinovića. Ovo novo djelo uvaženog alima donosi nam uvid o njegovim promišljanjima o velikim temama kao što su ljudsko znanje, tumačenja Kur’ana, vjera i vjerovanje, čovjek i društvo, Bosna i Bošnjaci te teologija prirode. 

Donosimo vam dijelove iz predgovora i recenzija ove knjige. 

„Autor ove knjige hafiz prof. dr. Rifet Šahinović do sada je objavio nekoliko knjiga i tekstova u različitim publikacijama, ali prvi put piše knjigu nakon što je stekao titulu hafiza Kur’ana. Dakle, u njegovom razumijevanju Kur’ana postoji sasvim nova perspektiva i zaista ju je moguće uočiti. Do izražaja dolazi njegovo odlično poznavanje Kur’ana, vješto povezivanje kur’anskih cjelina i potpuno ovladavanje tehnikom tumačenja Kur’ana u primarnom smislu tumačenja Kur’ana Kur’anom, gdje sjajno pronalazi poveznice između pojedinih ajeta.“ 

Hafiz Mehmed Kudić, muftija bihaćki 

„Na stranicama knjige “Ka razumijevanju Kur’ana“ autora hafiza prof. dr. Rifeta Šahinovića smirena su intelektualno i duhovno zrela promišljanja o vječnoj Božijoj Riječi, koja nadahnjuje ljudsko stvorenje smjerno predano njenom vodstvu. Knjiga „Ka razumijevanju Kur’ana“ autentično je promišljanje bosanskog alima, koje nam je blisko jer on govori, piše i svjedoči vjeru na način koji pripada našem kulturnom krugu. Ova knjiga će pomoći da sačuvamo vezu sa svojom prošlošću i da predamo vrijednosti vjere, vjerovanja i odnosa prema Kur’anu u naslijeđe novim generacijama.“ 

Prof. dr. Nedžad Grabus, muftija sarajevski 

„Prof. dr. hfz. Rifet Šahinović se objavljivanjem ovog djela ponovo potvrđuje kao vrsni poznavalac islamskih nauka, kur’anskih nauka, egzegeze i hermeneutike Kur’ana. Ovu knjigu kao priručnik i svojevrsni orijentir toplo preporučujem svima koji su već zakoračili na put stjecanja korisnog znanja, kao i onima koji se pripremaju za polazak na put nauke. Zbog sažetih odgovora na brojna pitanja o vjerovanju i razumijevanju propisa, te korisnih poruka, savjeta i uputstava, smatramo da bi se ovo djelo trebalo naći i u porodičnim bibliotekama bosanskohercegovačkih muslimana.“ 

Doc. dr. hfz. Mensur Malkić, direktor Gazi Husrev-begove medrese 

Hafiz prof. dr. Rifet Šahinović u ovoj knjizi nudi savremeno razumijevanje Kur’ana Časnog, što i jeste svojevrsna poruka generacijama ovovremenih muslimana. Zbog toga se s posebnom pažnjom često i iznova vraćamo njegovim tekstovima.“ 

Mr. Suad Mahmutović, profesor u Medresi „Reis Džemaludin-ef. Čaušević“