Kantonalno takmičenje iz predmeta Islamska vjeronauka

Jučer je Medresa “Reis Džemaludin-ef. Čaušević” bila domaćin Kantonalnog takmičenja iz predmeta Islamska vjeronauka. Na takmičenju su učešće uzeli učenici VIII I IX razreda osnovnih škola iz Unsko-sanskog kantona kao i I razredi srednjih škola. Takmičenju su prisustvovali predstavnici Pedagoškog zavoda Unsko-sanskog kantona kao i uvaženi muftija hfz. Mehmed Kudić koji se prisutnima obratio inspirativnim riječima.
Prema rezultatima najbolji su:
VIII razred:
Šejma Hadžipašić, Prva osnovna škola – Bosanska Krupa, mentor Emir Novkinić (treće mjesto)
Melisa Mehmedović, Cazin I – Cazin, mentorica Rahmana Duraković (drugo mjesto)
Iman Omić, 5. oktobar – Sanski Most, mentorica Ajdina Ališković (prvo mjesto)
Takmičarima i njihovim mentorima šehadetname i nagrade od Muftijstva bihaćkog i Medrese uručio je upravnik Medrese, prof. Mehmed Mašić.
IX razred:
Ćehajić Dajla, Hasan Kikić – Sanski Most, mentorica Behremović Dina (treće mjesto)
Pajalić Lejla, Suljo Mirvić – Bužim, mentor Jusić Husein (drugo mjesto)
Muratović Arijana, 1. Mart – Velika Kladuša, mentorica Duranović Sulvedina
Predstavnik Pedagoškog zavoda USK, Nuho Kurtović, uručio je učenicima i mentorima šehadetname i nagrade.

SREDNJA ŠKOLA:
Adisa Tabaković, Gimnazija – Velika Kladuša, mentor Adijan Šarić (treće mjesto)
Amina Ćoralić, II srednja škola – Cazin, mentorica Emina Veladžić (drugo mjesto)
Adna Burnić, Gimnazija – Sanski Most, mentorica Selma Omić (prvo mjesto).
Najstarijim našim takmičarima šehadetname i nagrade uručio je muftija hfz. Mehmed Kudić.
Čestitamo nagrađenim učenicima i njihovim mentorima na postignutim rezultatima i želimo im mnogo sreće i uspjeha na Državnom takmičenju iz Islamske vjeronauke.