Klanje kurbana koji su uplaćeni za potrebe Medrese

Danas je prema planu počelo klanje kurbana koji su uplaćeni za potrebe Cazinske medrese.

Na svim lokacijama na kojima se vrše  klanja kurbana prisutni su profesori Medrese koji nadziru vaganje stoke i brinu se da svako grlo ispunjava  šerijatske uvjete uz prisustvo veterinara koji se brinu o zdravstvenim aspektima kurbana.

Najveći broj kurbana će biti zaklan i obrađen u klaonici firme “MS Alem” u Baštri pored Bosanske Otoke. Upravo u ovoj klaonici profesor Hasan-ef. Makić, predsjednik Školskog odbora Cazinske  medrese, proučio je dovu za klanje kurbana. Uz njega su bili direktor Medrese prof. Zuhdija-ef. Handanović i pomoćnik direktora za internat prof. Mehmed-ef. Mašić.

Srdačno se zahvaljujemo svima koji su svoj kurban uplatili za potrebe naših učenika uz dovu Allahu Uzvišenom da im bude primljen kao dobro djelo i zaštita njima i njihovim porodicama od dunjalučkih nesreća i ahiretskih kazni.