Maturski ispiti – prijava

Obavještavamo maturantice i maturante da će se polaganje maturskih ispita održati u periodu od 17.05.2021. do 21.05.2021.godine.

Prijave se prilažu isključivo putem službenog e-maila Medrese.

U prilogu je formular za polaganje mature.

Maturanti su dužni da popune formular prijave te ga dostave do 11. 05. 2021. godine na e-mail: cazinska.medresa@gmail.com.

Molimo vas da prijave dostavite na vrijeme jer učenici koji ne dostave formular prijave do navedenog roka, neće moći polagati maturu u junskom roku.

Napominjemo da prijave moraju poslati svi učenici, dakle, i učenici koji će polagati samo maturske ispite.

Učenici su dužni da izmire sva svoja eventualna dugovanja za internat kao i povrat knjiga u biblioteku, prije pristupanja polaganju maturskih ispita.