Medresu posjetili predstavnici JU Socijalno-pedagoška životna zajednica

Dana 18. novembra 2021. godine u posjeti Medresi boravili su direktor JU Socijalno-pedagoška životna zajednica mr. Izudin Hilić i stručna saradnica za pravne poslove Melisa Husetić. Oni su s direktorom Medrese profesorom Zuhdijom Handanovićem i pedagogicom Vildanom Šarić razgovarali o budućoj saradnji ove dvije institucije.  

Socijalno-pedagoška životna zajednica je javna ustanova čija obeveza i cilj je isključivo javna briga o djeci bez roditeljskog staranja, djeci iz disfunkcionalnih porodica izloženih nasilju, djeci i mladima u kriznim situacijama kao i djeci s lakim teškoćama u razvoju na području Unsko-sanskog kantona.