Održana promocija knjige “Mehmed Džemaluddin-ef. Čaušević” Fikreta Midžića

U sklopu Dana otvorenih vrata Medrese 02. aprila 2019. u ugodnoj atmosferi održana je promocija knjige “Mehmed Džemaluddin-ef. Čaušević” Fikreta Midžića. Promotori su bili prof. Suad-ef. Mahmutović, prof. Amel Redžić, prof. Nijazija Maslak te predsjednik udruženja Husnija Avdagić, čija nas je riječ pratila tokom cijele promocije.

Promociju je otvorio predsjednik MIZ Bosanska Krupa a ujedno i profesor naše Medrese Amir-ef. Mehić.

Prije samog govora o knjizi obratio nam se cijenjeni Asim Hodžić koji je projektovao spomen kuću rahmetli reisa Džemaluddina-ef. Čauševića, kazavši nam entuzijastično sve planove Udruženja “Reis Džemaluddin-ef. Čauśević”.

Profesor Amel Redžić govorio nam je o liku i djelu rahmetli reisa u svakodnevnom životu. U svom govoru izdvojio je dva segmenta upoznavši nas s tim da je reis Džemaluddin-ef. Čaušević nakon obrazovanja odlučio da se vrati u svoju rodnu grudu, iako je imao nekoliko ponuda da ostane u Istanbulu. On je nastojao da se svojim znanjem i svojim radom zalaže za opći napredak bošnjačkog naroda.

Činjenica koju posebno u današnjem vremenu treba naglašavati jeste da je Čaušević insistirao na obrazovanju omladine, pa je tako u tekstu koji je objavljen u listu Novi Behar 1934. godine podsjetio svoje sunarodnjake na njihov pravi problem – obrazovanje. “Velika je ludost bila misliti da će drugi čekati i gledati na nas ili da će se vrijeme okrenuti prema našoj zemlji. Sad su i sila i igle drukčije, čekići i vignjevi su se promjenili. Škole i način školovanja se izmjenio i ko se ne bude snalazio u ovim novotarijama on je izgubljen. Svijet se kreće naprijed, pa ako se i mi ne budemo ravnali prema duhu vremena, bićemo pregaženi. U prošlosti smo puno drijemali, treba već jednom toga se proći.”

Potom je uslijedilo obraćanje prof. Suada-ef. Mahmutovića koji nam je govorio o liku i djelu reisa Čauševića u vjerskoj sferi života. Ukazao nam na njegove sukobe sa konzervativnom ulemom koja nije htjela prihvatiti njegove reforme koje su bošnjački narod vodile ka boljem.

Nakon toga nam je profesor Nijazija Maslak govorio o metodološkom pristupu autora prilikom pisanja knjige te nam dao kraću biografiju o reisu Čauševiću i Fikretu Midžiću.

Završna riječ promocije pripala je autoru knjige, koji nam ju je toplo preporučio, da kroz nju spoznamo jednog velikog alima, rekavši nam da sam on nije neke naročito velike vjerske naobrazbe, već da ga je na istraživanje o Čauševiću privukao njegov rad kroz historiju.