ONLINE NASTAVA

S obzirom na situaciju koja je nastala pandemijom korona virusa, bili smo prinuđeni da prekinemo redovnu nastavu. Ovim putem želimo obavijestiti  sve učenike da ćemo u što skorije vrijeme, ako Bog da, pokrenuti online nastavu.

Svi učenici imaju obavezu da sutra najkasnije do dvanaest sati instaliraju na svoje laptope ili svoje PC računare ili svoje telefone aplikaciju ZOOM. Putem ove aplikacije će se, ako Bog da, izvoditi online nastava.

Zadužujemo učenike da prate službenu web-stranicu Medrese ili facebook stranicu Medrese radi daljnjih uputa i zaduženja.