OSNOVNA PRAVILA IZVOĐENJA ONLINE NASTAVE

 1. Online nastava u vanrednim okolnostima ima status redovne nastave. Svi sati održani online bit će upisani kao da su održani u učionicama.
 2. Učenici su obavezni pratiti online nastavu. Odsutni učenici se unose u elektronski dnevnik i evidenciju predmetnih profesora, a nakon polaska u školu i u Razredne knjige. Samo u iznimnim slučajevima učenik može, uz odobrenje, biti odsutan sa nastave. Sve ostalo se smatra neopravdanim satima.
 3. Učenici su dužni na vrijeme pristupiti nastavi. Izuzetak čine tehnički problemi koje može dokumentovati i opravdati kod razrednika.
 4. U slučaju problema sa aplikacijom ili internetom, učenik će stpljivo pokušavati uključiti se do kraja sata, a ako to ne uspije, o tome će odmah obavijestiti razrednika.
 5. Učenik ne može napuštati nastavni sat prije kraja niti ići iz jedne virtualne učionice u drugu.
 6. Učenik koji se zbog neodgovornosti ili nekog drugog neopravdanog razloga priključi nastavi tek na kraju sata, biće evidentiran kao odsutan u sve evidencije.
 7. Nastava je prioriet nad ostalim obavezama učenika.
 8. Svi učenici su obavezni uključiti kameru i po odluci profesora mikrofone.
 9. Svi učenici su dužni koristiti puno ime i prezime. Zabranjuje se korištenje nadimaka, simbola ili samo jednoga od navedenog. Učenik koji nije prijavljen punim imenom i prezimenom smatra se odsutnim sa nastave.
 10. Učenicima se strogo zabranjuje opcija preuzimanja kontrole nad nastavnim satom.
 11. Učenik koji nema uključenu kameru smatra se odsutnim sa nastave.
 12. Učenicima se zabranjuje bilo kakvo snimanje u toku nastave, osim materijala koje predmetni profesori od njih to traže.
 13. Učenicima se zabranjuje dijeljenje materijala sa nastave osim privatno učenicima iz svoga odjeljenja.
 14. Strogo je zabranjeno bilo kome, osim kolegama iz škole, davati ID predmetnih profesora.
 15. Učenici će snositi posljedice za svaku zloupotrebu ovog vida nastave. Roditelji će biti uključeni u isti proces.
 16. Učenici treba da se nalaze u prostorijama prikladnim za nastavu (bez buke).
 17. Učenici će biti praćeni i ocjenjivani prema dogovoru sa predmetnim profesorom, a u slučaju da potraje period izolacije – obavezno.
 18. Skrećemo pažnju učenicima završnih odjeljenja, a posebno sa negativnim ocjenama, da krajnje ozbiljno shvate ovaj vid nastave i traže priliku za popravljanje ocjena.
 19. Učenici koji budu ometali nastavu bit će uklonjeni, a i propisno kažnjeni za isto.
 20. Učenici treba da poštuju, uvažavaju i pomažu jedni druge.
 21. Za komunikaciju sa nastavnikom učenici treba da koriste opciju podigni ruku. U slučaju da ona ne funkcioniše, potrebno je da traže riječ od profesora i da strpljivo saslušaju jedni druge.
 22. Sve materijale koje koriste u nastavi učenici imaju mogućnost dobiti putem viber- grupa, fb, pronaći na elektronskom dnevniku ili na bilo koji način koji predmetni profesor odredi.