PRIJEMNI ISPIT

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini raspisuje

K O N K U R S

za prijem učenika u I (prvi) razred medresa u Bosni i Hercegovini

u školskoj 2019/2020. godini

Kandidati za prijem u medrese u Bosni i Hercegovini u školskoj 2019/2020. godini treba da ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. da nisu stariji od 18 godina,
 2. da su završili završni razred osnovne škole s primjernim vladanjem.

Uz prijavu na konkurs za upis u prvi razred medrese potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

 1. zahtjev za upis (preuzima se u medresi),
 2. svjedodžbu o završenom IX, odnosno završnom razedu osnovne škole,
 3. uvjerenje o uspjehu u VI, VII I VIII razredu, odnosno uvjerenje o uspjehu u tri razreda koji prethode završnom razredu osnovne škole,
 4. uvjerenje o razultatima postignutim na eksternoj maturi za učenike koji su po završetku osnovne škole obavezni polagati eksternu maturu,
 5. izvod iz matične knjige rođenih,
 6. preporuka glavnog imama i
 7. druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova.

Prijemni ispit za upis u prvi razred sastoji se od testa općeg znanja i usmenog ispita iz kiraeta.

Pitanja za test su objavljena  na web-stranici Islamske zajednice i medresa.

Kandidati koji su hafizi, učenici generacije, kao i kandidati koji su ostvarili odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u posljednja četiri razreda osnovne škole biće primljeni bez polaganja prijemnog ispita.

Kandidati za upis bez polaganja prijemnog ispita predaju sljedeće dokumente, uz gore navedenu dokumentaciju:

 1. diplomu Rijaseta Islamske zajednice u BiH o položenom ispitu hifza (uz odličan ili vrlo dobar uspjeh),
 2. diplomu učenika generacije u osnovnoj školi i
 3. dokumente kojim se utvrđuje da je učenik ostvario odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u posljednja četiri razreda osnovne škole.

Kandidati koji posjeduju diplome i uvjerenja o postignutim rezultatima na odgovarajućim takmičenjima znanja, sposobnosti i vještina mogu dostaviti iste radi bodovanja.

Rok za dostavu prijave je od 10. do 21. juna 2019. godine u prostorijama Medrese “Džemaludin-ef. Čaušević” u Cazinu.

Prijemni ispit održat će se u subotu, 22. juna 2019. godine sa početkom u 9:00 sati u Medresi.

Medresa će objaviti rezultate najkasnije tri dana nakon polaganja prijemnog ispita.