Profesor naše Medrese Amir Mehić – novi magistar islamskih nauka iz oblasti tefsira

Dana 03. 09. 2020. godine profesor naše Medrese Amir Mehić odbranio je magistarski rad u Sarajevu na Fakultetu islamskih nauka. Tema  kojom se bavio i po kojoj rad nosi naziv jeste “Prevođenje obnoviteljske tefsirske literature u Bosni i Hercegovini u drugoj polovini XX stoljeća“. Komisija je bila u sastavu: prof. dr. Džemaludin Latić, predsjednik ; prof. dr. Orhan Bajraktarević, član i prof. dr. Almir Fatić, mentor i član.
 
Prof. Amir Mehić rođen je u Bosanskoj Krupi, osnovnu školu završio je u rodnom Jezerskom, a srednju Medresu “Džemaludin-ef. Čaušević” u Cazinu. Fakultet Islamskih nauka završava u Sarajevu.
Profesor je u Medresi “Reis Džemaludin-ef. Čaušević”, bavi se prevođenjem sa arapskog i engleskog jezika te obnaša poziciju predsjednika Medžlisa IZ-e Bosanska Krupa.
U ime cijelog našeg kolektiva čestitamo prof. Mehiću na uspjehu jer smo na današnji dan ponosni i bogatiji za još jednu akademsku titulu.