Promocija knjige „OBJAVA – oblikovanje Nove prepoznatljivosti“

Promocija knjige „OBJAVA – oblikovanje Nove prepoznatljivosti“ autora mr. Senada-ef. Heveševića, glavnog imama MIZ-e Osijek, održat će se 10.03.2022. u 20:00 sati u amfiteatru Medrese „Reis Džemaludin-ef. Čaušević“. O knjizi će govoriti hafiz prof. dr. Rifet Šahinović i sam autor.

Ovo djelo spaja izvore koji govore o životu Muhammeda, a.s., kao i izvore koji govore o „povodima objave“ te dijelove kur'anskog teksta formirajući tako opću hronologiju događaja u Poslanikovom životu, prateći hronologiju procesa Objave (počevši od okolnosti dolaska prve Objave), a sve sa svrhom analize utjecaja Objave na način života i razmišljanja unutar Muhammedovoga, a.s., društva.

Dekan Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Zuhdija Hasanović o ovom djelu je kazao: „Djelo Objava: oblikovanje “Nove prepoznatljivosti” spada u radove koji govore o uzornom životu posljednjeg Božijeg poslanika, s.a.v.s., ističući najznačajnije detalje iz tog izuzetnog stila življenja i nastojeći animirati njegove sljedbenike da žive životima koji će bar biti nalik njegovom. Ovo je originalno djelo, kako po svome naslovu, formi, tako i po sadržaju. Autor Senad Hevešević govori o oblikovanju nove prepoznatljivosti na način da Božiji Poslanik, s.a.v.s., sa svojim ashabima oživljava univerzalne vrijednosti na kojima gradi zdrave odnose unutar porodice, zajednice i društva.“