Protokol Rijaseta IZ-e o postupanju medresa u kriznim situacijama prouzrokovanih koronavirusom

PROTOKOL O POSTUPANJU ŠKOLE U KRIZNIM SITUACIJAMA

Orginizacija i realizacija nastave i domskog života u Medresi u vrijeme pandemije pojavom koronovirusa (COVID-19)

Član 1.

UVOD

Protokol se odnosi na prevenciju infekcijom SARS-COV-2 virusom kako uposlenika JU Medrese ”Reis Džemaludin-ef. Čaušević” tako i učenika koji su smješteni u učeničkom domu. Protokol se temelji na odredbama koje su donesene u Smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcije SARS-COV-2 virusom u JU Studentski centar Sarajevo koje je propisao JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 03.06.2020. godine. Smjernice se odnose na prijem studenata u studentski centar i tretiraju provođenje higijensko-epidemioloških mjera.

Protokol, kao dio Pravilnika o kućnom redu škole, treba biti izvješen na vidnom i svima dostupnom  mjestu u školi.

O načinu i koracima postupanja svih sudionika u procesu odgoja i obrazovanja potrebno je upoznati učenike i roditelje prije početka školske godine.

Član 2.

Protokol sadrži:

 1. Organizacija rada u Medresi,
 2. Mjerenje temperature i praćenje pojave simptoma kod zaposlenika,
 3. Ulazak u prostor,
 4. Higijena ruku, mjerenje temperature i fizička udaljenost,
 5. Provjetravanje, čišćenje i dezinfekcija prostora,
 6. Dezbarijere,
 7. Rad zajedničkih prostorija,
 8. Uputa za učenike,
 9. Pojačana lična higijena učenika,
 10. Održavanje distance (fizičke udaljenosti),
 11. Izvještavanje i komunikacija s zaposlenicima

Član 3.

Koordinatori protokola se imenuju na sjednici Nastavničkog vijeća i čine ga: direktor, pomoćnik za učenički dom, pomoćnik za nastavu, pedagog, psiholog te koodinatori za muški i ženski internat.

Član 4.

 1. Organizacija rada u Medresi

Preporučuje se rad zaposlenika ukoliko je moguće organizirati u smjenama radi smanjivanja broja radnika koji se u danu izmjenjuju. U slučaju pojave COVID-19 zaraženog zaposlenika organizacija se prilagođava epidemiološkoj situaciji po uputi epidemiologa.

Član 5.

 

 1. Mjerenje temperature i praćenje pojave simptoma kod zaposlenika

Svakodnevno kod dolaska i odlaska s posla, zaposlenicima se beskontaktnim toplomjerom mjeri tjelesna temperatura i utvrđuje imaju li respiratornih simptoma. Kod osobe s povišenom temperaturom (37,2ᵒC i veća) mjeri se temperatura i standardnim toplomjerom pod pazuhom, te se zaključak donosi na temelju rezultata mjerenja temperature pod pazuhom. Svaki put dezinfikovati termometar koji se koristi za aksilarno mjerenje temperature. Evidenciju o vrijednostima izmjerene tjelesne temperature i eventualnom postojanju respiratornih simptoma upisuje se u zasebnu evidencijsku knjigu.

S temperaturom nije dozvoljeno raditi. Svaki zaposlenik koji tokom radnog vremena posumnja ili utvrdi da ima povišenu temperaturu ili bilo kakve respiratorne ili druge simptome bolesti obavezno ih mora prijaviti menadžmentu, te nadležnom ljekaru  porodične medicine te se treba udaljiti s radnog mjesta.

U slučaju sumnje na kontakt sa zaraženim ili oboljelim od COVID-19, telefonom se odmah mora javiti nadležnom epidemiologu ili u COVID ambulantu na pripadajućoj općini te nadležnom ljekaru porodične medicine. U slučaju saznanja za mogućeg prenositelja/mogući izvor infekcije svaki zaposlenik dužan je odmah obavijestiti menadžment.

 

 

 

 

 

Član 6.

 

 1. Ulazak u prostor

 

Na ulazu u prostore škole i internata postaviti dozatore s dezinficijensom za dezinfekciju ruku (posebno na ulazu u muški i ženski internat, školsku zgradu, toaletima, ulazu u školski restoran). Ulaz je dozvoljen dostavi za potrebe škole, serviserima i ostalim službama čije usluge su neodgodive, uz obaveznu dezinfekciju ruku i nošenje zaštitne maske i zamjenske obuće.

 

 

Član 7.

 

 1. Higijena ruku, mjerenje temperature i fizička udaljenost

 

Sve osobe koje ulaze u prostor Medrese (radnik, korisnik, dostavljač, ili bilo koja druga osoba) dužne su dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju  odmah po ulasku i mora im se izmjeriti tjelesna temperatura na isti način kao i zaposlenicima. Za poštivanje te mjere odgovorna je osoba zadužena na ulazu u školski prostor koja je u slučaju nepoštivanja dužna zabraniti ulaz i obavijestiti o tome neposredno nadređenog. Svi zaposlenici moraju se pridržavati mjera fizičke udaljenosti i ukoliko borave u zajedničkim prostorijama moraju poštovati mjeru razmaka od 2 metra.

 

 

Član 8.

 

 1. Provjetravanje, čišćenje i dezinfekcija prostora

 

Zajedničke prostore obavezno je provjetravati dva puta dnevno najmanje pola sata uz nadzor ulaznih vrata tamo gdje je potrebno, kako bi se spriječio ulazak. Za to su odgovorne osobe angažovane na održavanju higijene u školskom i domskom prostoru.

 

Sobe korisnika također se trebaju redovno provjetravati u trajanju od minimalno pola sata u skladu s vremenskim prilikama. Za to su odgovorni sami korisnici.

 

Kvake na ulaznim vratima obavezno treba dezinficirati što češće. Za to su odgovorni higijeničari u smjeni uz potpis i naznaku vremena u svesci za evidenciju.

 

Najmanje jednom dnevno preporuka je dezinficirati električne prekidače u zajedničkim prostorijama, kvake u svim zajedničkim prostorijama i zajedničkim kupaonicama te rukohvate u hodnicima (spremačice ili druge osobe), kvake i telefone u kuhinji (pomoćne radnice u kuhinji/kuharice) i skladištima, kvake u praonici rublja (pralje-glačare) kao i kvake i telefone u uredima (radnici svaki u svom uredu).

Čišćenje se provodi u vrijeme kada su učenici odsutni iz učeničkog doma.

 

 

 

 

 

Član 9.

 

 

 1. Dezbarijere

 

Pred svaki ulaz u svaku zgradu postavljaju se dezinfekcijske barijere (dezbarijere). Dezbarijere su posebno pripremljene površine (posude, spužve i sl.) preko kojih moraju proći ljudi prije ulaska  u ustanovu s ciljem sprječavanja unosa mikroorganizama u unutarnji prostor. Dezbarijere moraju biti postavljene tako da se ne mogu zaobići ili preskočiti, a debljine najmanje 6 cm do 8 cm. Kao dezbarijere za dezinfekciju obuće ljudi najbolje je postaviti sintetske spužve prelivene otopinom dezinficijensa. Dezinficijensi koji se koriste za dezbarijeru trebaju biti agresivniji, pa su prikladne hlorne otopine jače koncentracije npr. 0,5 % Nahipoklorita (izbjeljivač koji se može naći  u domaćinstvu razrijeđen 1:10). Za održavanje dezbarijere zadužen je higijeničar. Dezbarijeru svakih 3 sata prati i ponovo natapati s dezinfekcijskom otopinom ili u skladu sa dinamikom ulazaka unutar školskog prostora. Ako dezbarijere nisu smještene ispod natkrivenog prostora, nakon svake kiše moraju se preliti novom količinom otopine. Obavezno dodijeliti za svaki zadatak jednu odgovornu osobu.

Za sve mjere propisane ovom uputom potrebno je voditi evidencije.

 

 

Član 10.

 

 1. Rad zajedničkih prostorija (restoran, čitaonica, teretana, mesdžid)

 

Svi korisnici dužni su pridržavati se mjera fizičke udaljenosti a ukoliko borave u zajedničkim prostorima moraju držati razmak od 2 metra. Korisnici su dužni dezinficirati ruke prije svakog obroka tako što će iste prati sapunom prije ulasku u restoran (u školskom restoranu je potrebno osigurati poštivanje fizičke udaljenosti tokom obroka).

 

U svim zajedničkim prostorijama će biti izvješeni posteri sa informacijama o načinu ponašanja i mjerama koje je potrebno poštivati tokom boravaka u istim (soba, hodnik, učionica, mesdžid, toaleti, teretana i sportska sala).

 

 

Član 11.

 

 1. Upute za učenike

 

Prilikom dolaska učenika u Medresu i smještaja u internat, svaki učenik će ispuniti obrazac (izjavu) u kojoj se navodi da je osoba zdrava, bez simptoma, da nije u samoizolaciji i da nije imala kontakt koji može biti rizičan.

Ako učenik posumnja ili utvrdi da ima povišenu temperaturu ili bilo kakve respiratorne ili druge simptome bolesti, obavezno ih mora prijaviti dežurnom profesoru/menadžmentu, te nadležnom ljekaru porodične medicine, te se izolirati od ostalih učenika i uposlenika.

 

Medresa će obezbijediti jednu prostoriju za potrebe izalacije učenika do dolaska zdravstvenih radnika koji će utvrditi naredne korake shodno potrebnim mjerama. 

Član 12.

 

 

 1. Pojačana lična higijena učenika

 

 • Izbjegavati dodirivanje usta, nosa, očiju i lica,
 • Redovno i pravilno prati ruke prije ulaska u školski prostor i prostor internata, prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa i uvijek kada ruke izgledaju prljavo. Za pranje ruku treba koristiti tekuću vodu i sapun.
 • Kod pranja ruku pridržavati se uputa za pravilno pranje ruku
 • Nakon pranja ruku sapunom i vodom, za sušenje ruku neophodno je koristiti papirnate ručnike za jednokratnu upotrebu koje nakon korištenja treba baciti u kantu za otpad s poklopcem,
 • Kod kašljanja i kihanja prekrivaju se usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije treba baciti u kantu za otpad s poklopcem, te oprati ruke,
 • Pri kašljanju i kihanju treba okrenuti lice od drugih osoba,
 • Izbjegavati dijeljenje čaša, šoljica, posuđa i pribora za jelo s drugim osobama kao i odjevnih predmeta.
 • Izbjegavati ulazak u učionice drugih odjeljenja kao i sobe u internatu.
 • U internatu isključivo koristiti vlastiti krevet i posteljinu.
 • U učionici sjediti isključivo za svojim stolom i na svojoj stolici.
 • Svi učenici su obavezni da posjeduju minimalno pet (5) zaštitnih maski za svaki dan boravka na nastavi (učenci su obavezni da zaštitnu masku, koju su nosili tokom dana na nastavi, operu i dezinfikuju za naredni dan).

 

 

Član 13.

 

 1. Održavanje distance (fizičke udaljenosti)

 

Neophodno je poticati učenike da održavaju međusobni razmak od 1,5 m kada god je moguće.

 

Učenicima s hroničnim bolestima (respiratornim, kardiovaskularnim, dijabetesom, malignim bolestima, imunodeficijencijama, korisnicima s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima) koje mogu predstavljati rizik za razvoj komplikacija bolesti COVID-19, preporučuje se da nastavu prate od kuće.

 

U svim zajedničkim prostorijama, koje nisu nužne za osnovne djelatnosti poput učionica, biblioteke, sportskih igrališta itd., preporučuje se ograničiti pristup na način da razmak između svih prisutnih u svim smjerovima iznosi najmanje 1,5 metra, odnosno u skladu sa preporukama za navedene prostore.

 

Učenici koji su zajedno doputovali iz istog domaćinstva mogu dijeliti sobu te se ne trebaju socijalno distancirati.

 

 

Član 14.

 

 1. Izvještavanje i komunikacija s zaposlenicima

 

Preporučuje se održati sastanak sa svim zaposlenicima i razgovarati o sljedećem:

 

 1. Naglasiti važnost tačnih i pravovremenih informacija o virusu i bolesti, kao što su informacije od strane ministarstava, zavoda za javno zdravstvo, Svjetske zdravstvene organizacije i slično. Naglasiti da je širenje neprovjerenih i netačnih informacija i mitova o virusu štetno.
 2. Podsjetiti zaposlenike o važnosti higijene i dezinfekciju ruku. Podsjetiti zaposlenike na mjere higijene i upute koje vrijede u ustanovi. Naglasiti i podsjetiti na nužnost higijene u pripremi hrane.
 3. Obavijestiti uposlenike koje mjere smanjenja rizika će se primjenjivati u ustanovi (npr. veća dostupnost sapuna i dezinficijensa, pojačane mjere dezinfekcije zajedničkih prostorija i sanitarnih čvorova i slično).
 4. Prenijeti postupke koje trebaju pratiti ukoliko neko od učenika ili zaposlenika prijavi pojavu simptoma (javljanje menadžmentu, izolacija korisnika u sobi, javljanje nadležnom ljekaru…).

 

 

Testiranje na SARS-COV-2 se radi isključivo po medicinsko-epidemiološkim indikacijama po Protokolu testiranja na COVID-19 / SARS-CoV-2, tako da zaposlenici i dolazak učenika u Medresu ne zahtijevaju testiranje.