Radionica fotografije

Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla”, podružnica Bihać, je u suradnji sa Medresom “Džemaluddin-ef. Čaušević” iz Cazina, organizirala radionicu fotografije sa Melikom Tursić pod nazivom „Pokaži svoj svijet iza objektiva“. Radionica se sastojala iz druženja sa fotografkinjom s ciljem otkrivanja i razumijevanja činjenica da svaka individua donosi subjektvni doživljaj svijeta i da je to moguće prenijeti na fotografiju. Učenici su imali priliku da osjete svijet fotografije i da steknu određeno znanje koje će im koristiti u modernom svijetu u kojem novi mediji nezaustavljivo prednjače pred tradicionalnim načinima.

Pored osnovnih tehnika i vještina, ovaj kurs ih je upoznao i sa pravilima koja će ih voditi do jedinstvenih fotografija, ukoliko odluče da nastave eksperimentisati sa fotoaparatom.

Učenici su uživali u radionici i izrazili su žaljenje što nije trajala duže.