Sretan ti rođendan, najljepša zemljo na dunjaluku!

U utorak 23. novembra je u amfiteatru Medrese, za učenike i radno osoblje, održan prigodan program  povodom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Vrijedni učenici koji su izveli program su željeli iskazati ljubav prema našoj domovini, na probleme koji su oduvijek opterećavali našu državu, a koji su, nažalost, prisutni i danas, ali i odlučnost da se u ovoj prelijepoj zemlji stvari počnu odvijati nabolje. 

Dan državnosti Bosne i Hercegovine je praznik u Bosni i Hercegovini, koji se obilježava svakog 25. novembra. Na taj dan 1943. godine, na prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu usvojena je Rezolucija ZAVNOBiH-a, u kojoj je izražena odlučnost naroda BiH da njihova zemlja, bude zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih, te ravnopravnost Republike BiH unutar jugoslavenske federacije, sa historijskim granicama koje su datirale još iz vremena srednjovjekovne Bosne.

Nakon intoniranja državne himne, ašere je proučila Nura Zahirović. A zatim su nas učenice prvog razreda počastile igrokazom “Hanka”. Autorica teksta ovoga  igrokaza je Mulalić Amina. Ovim igrokazom naše učenice su željele još jednom skrenuti pažnju na sve prisutniji odlazak naših ljudi, pogotovo mladih, u dijasporu.

Dženana Hadžipašić je prenijela poruku za sve one koji tvrde da Bosne nema. 

U bogatoj bosanskoj historiji mnogo je imena koje bismo morali pamtiti zbog mnogo čega. Jedno od njih je i –  Ilhamija. Učenici prvog i drugog razreda su nas kroz igrokaz „Ilhamijin put u smrt“  upoznali sa ovim hrabrim Bošnjakom, želeći pokazati da je Bosni oduvijek bilo hrabrih ljudi koji se nisu plašili ni smrti kako bi sačuvali svoju domovinu od zulumćara.

Abdulvehab Ilhamija Žepčevi (Žepče1773 – Travnik1821) bio je bošnjački pjesnik i alim. Pripadao je nakšibendijskom tarikatu, gdje je i uzeo pseudonim Ilhamija (Nadahnuti). Imao je značajnu ulogu u kulturnom i političkom životu Bošnjaka krajem 18. i početkom 19. vijeka

Rođen je u Žepču 1821.god.  Rano je ostao bez oba roditelja. Pretpostavlja se da je obavljao funkciju imama i hatiba Ferhadije džamije u Žepču. Pogubljen je 1821. u Travniku, gdje je i pokopan, po nalogu bosanskog namjesnika Ali Dželaludin-paše. Nad mezarom podignuto mu je turbe. Općenito se smatra da je pogubljen zbog stalnih kritika upućenih državnim funkcionerima. Svi Ilhamijini radovi su moralno-poučnog karaktera i prožeti tesavufskim duhom. U pjesmama kritikuje mahane, slabosti i grijehe savremenika, zalažući se za vjerski preporod i moralno ozdravljenje. 

Njegova pjesma “Čudan zeman nastade” je bila razlogom da ga osude na smrt i pogube.

Profesor hafiz Suad-ef. Šahinović je zatvorio program prekrasnom dovom za Bosnu i Hercegovinu.

Učenici koji su izveli program: 

Ia:

 1. Haskić Ismail – Murataga

 2. Kendić Fahrudin – stražar

 3. Ljubijankić Bilal – Sulejman-ef.

 4. Mujagić Kenan – pijanac

 5. Muškić Ahmed – Čelebija

Ib:

 1. Begić Samra – Hanka, hor

 2. Bumbul Nejra – komšinica

 3. Crnkić Šejma – hor

 4. Kličić Esma – Bego

 5. Mulalić Amina – interpretator

 6. Srebrić Selma – Hankina majka

 

Ic:

 1. Aldžić Sara – komšinica, hor

 2. Durić Elmedina – hor

 3. Hadžipašić Dženana – interpretacija

 4. Mahmutović Dinajla – hor

 5. Ponjević Sara – komšinica, hor

 6. Salihović Merjem – hor

 7. Zahirović Nura – ašere

 8. Ždralić Amna – Mujo

 

IIa:

 

 1. Čaušević  Hasan – Omer-efendija

 2. Elkasović  Ilhan – Hamzaga

 3. Jusić  Hasan – Dželalija

 4. Kanurić  Muhamed – stražar

 5. Majetić  Džemil – beg

 6. Muzaferović  Amer – stražar 

 7. Nuhanović  Abdullah – Ramo i hajduk

 8. Nuhić  Harun – Ilhamija

 9. Šahinović  Zejd – harambaša

 

IIb:

 1. Bećirević  Ilhana – prolaznica

 2. Jonuzović  Sumeja – prolaznica 

 3. Malić  Aminna  – žena Omer-ef.

 4. Šabić Aiša  – prolaznica

 5. Šupuković  Merjem  – voditeljica

 

IIIa: 

 1. Isaković Elmedin-def   

 

IVa: 

 1. Grošić Humejd – gitara

 2. Makić Amin – klavir

 

Cjelokupan program su pripremili naši vrijedni profesori Izeta Veladžić i Nijaz Kovačević.

Prijatno nas je iznenadila gospođa Alma Ljubijankić, supruga hafiza Suada-ef. Šahinovića time što je sve izvođače programa počastila tortom. Da joj Allah Uzvišeni da svako dobro.

Koristimo priliku da svim građanima Bosne i Hercegovine čestitamo Dan državnosti.

Sretan ti rođendan, najljepša zemljo na dunjaluku!