Terenska nastava iz ekologije za učenike III razreda

Dana 30.05.2023. organizirana je terenska nastava iz ekologije za učenike III razreda. Nastava je realizirana na tri lokacije NP Una: Martin Brod, Kulen Vakuf i Lohovo.

Učenje kroz vlastito iskustvo, istraživanje i otkrivanje svijeta oko sebe, najbolji su načini stjecanja znanja i navika iz prirodnih predmeta (Sikirica, 2003). Terenska nastava je pedagoški učinkovita i zanimljiva praksa. Nastavni sadržaji (prirodnih predmeta) predočeni kao primarni izvori znanja, postaju vidljivi i opipljivi, a samim time i zanimljiviji i lakše pamtljivi. Iako su već pedagozi humanisti (Komensky, Locke, Rausseou) naglasak stavljali na potrebe povezivanja nastave s okruženjem učenika, sam pedagoški pojam terenske nastave spominje se tek u novijoj literaturi (Lukša i sur., 2014). Učenjem i radom na terenu učenike se potiče i motivira na istraživanje i otkrivanje svijeta i okoline. Učenici su nosioci aktivnosti (Bognar i Matijević, 2001) te kroz vlastiti rad stječu iskustvo i nova primjenjiva znanja koja su trajnija. Učenici, timskim radom na terenu, usvajaju ne samo činjenice već se osposobljavaju za razumijevanje i otkrivanje svijeta u kojem žive. Time dolazi do razvoja samostalnosti i upornosti u radu (Sikirica, 2003) – cjeloživotno učenje.

Cilj ove terenske nastave bio je edukacija o florističkim i vegetacijskim karakteristikama NP Una, terenskim metodama u biologiji (određivanje biljnih i životinjskih vrsta, prepoznavanje različitih ekosistema i njihovih zajednica) te sakupljanje biljnog materijala za izradu zbirke biljaka (herbara) za redovnu nastavu. Na terenu su bili učenici III razreda u pratnji profesorice MA Nadije Topčagić.

Učenici su bili u prilici upoznati sa s vegetacijom termofilnih šuma hrasta cera, vegetacijom sipara, pukotina stijena sa predstavnicima endemskog biljnog svijeta, šuma crnog i bijelog graba, sedrotvornih formacija, termofilnih livada i aluvijalnih šuma uz rijeku Unu. Poseban naglasak je stavljen na ekološke, fizičko-geografske i biocenološke odlike gornjeg toka tekućice pri čemu je naša smaragdna Una bila idealan nastavni model.