Tribina „Izazovi pred Bošnjacima“ – hafiz prof. dr. Rifet Šahinović

 

U četvrtak  09. decembra 2021. godine u 18:15 sati održat će se decembarska tribina ciklusa „Islam u vremenu“. Ovoga puta prisutnima o temi „Izazovi pred Bošnjacima“ će govoriti naš uvaženi alim hafiz prof. dr. Rifet Šahinović. Pozivamo u amfiteatar Medrese „Reis Džemaludin-ef. Čaušević“ sve one koji su u prilici i koji žele da slušaju o ovoj zanimljivoj temi.

Rifet Šahinović (sin r. Osmana i Hajre) rođen je 1972. godine u Zaradostovu, općina Bužim. Osnovnu školu “7. novembar“ završio je u rodnom mjestu 1987. godine, a Gazi Husrev-begovu medresu 1991. godine u Sarajevu. Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, na Katedri tefsira, diplomirao je 2001. godine na temu Mustafa Mahmud i naučni tefsir. Na istom fakultetu 2012. godine, na Katedri akaida, odbranio je magistarski rad pod nazivom Tenzih i tešbih u Nasrovoj teologiji prirode. Doktorsku disertaciju pod nazivom Muhammed Asad – potraga za racionalnošću u klasičnim komentarima Kur’ana okončao je 2015. godine, također na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Pet godina kasnije, tj. 2020. godine položio je hifz pred Komisijom Rijaseta IZ-e te stekao titulu hafiz Kur’ana. Trenutno radi u Cazinskoj medresi kao predavač / profesor na predmetima Akaid i Kiraet. Bio je direktor Medrese u mandatnom periodu od 2002. do 2006. godine. 

 Od 2015. godine angažiran je i na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u svojstvu nastavnika iz predmeta Kur’anska antropologija. Na tom fakultetu je biran u naučno-nastavna zvanja: viši asistent, potom docent i vanredni profesor.  

Objavio je sljedeće knjige: Poruke Kur’ana (Semerkand, 2010); Akaidske teme (El-Kalem, 2011); Nadnaravno i naravno u Nasrovoj teologiji prirode (El-Kalem, 2012); Akaidske škole (El-Kalem, 2013); U hladovima Kur’ana (Grafis, 2014); Muhammed Asad – Tumač Kur’ana za Zapad (CNS, 2017). 

 Naučne i istraživačke radove – uglavnom iz oblasti islamskog vjerovanja i komentara Kur’ana – objavljivao je u Preporodu, Glasniku, Novom muallimu, Takvimu, Zborniku radova IPF-a, Novim horizontima i Semerkandu. Učesnik je mnogih promocija, seminara, naučnih simpozija i konferencija domaćeg i međunarodnog karaktera. Dugogodišnji je predavač Kursa islama za omladinu, koji Rijaset IZ-e organizuje u mnogim gradovima BiH. Za unapređenje islamske misli i pisane riječi te njegovanje zavičajnih vrijednosti i vjerske tradicije Bošnjaka u Bužimu dobio je dva priznanja: Zahvalnica Općine Bužim i Plaketa Medžlisa islamske zajednice Bužim – oba u 2015. godini. Sa suprugom Nejrom ima troje djece: kćerke Selmu i Lamiju te sina Muhameda. Živi u Cazinu.