U MEDRESI ODRŽAN SEMINAR VJEROUČITELJA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA USK-A

U utorak 10. septembra 2019. god. u amfiteatru Medrese, te u organizaciji Rijaseta IZ-e u BiH, Muftijstva bihaćkog i Pedagoškog zavoda USK-a, održan je seminar za stručno usavršavanje nastavnika islamske vjeronauke osnovnih i srednjih škola na području USK-a.
Tema koja je obrađivana na seminaru je: Ishodi učenja u nastavnom planu i programu islamske vjeronauke u Bosni i Hercegovini. Naslovljenu temu je prezentirao doc. dr. Nezir Halilović, šef Odjela za vjeronauku pri upravi za obrazovanje Rijaseta IZ-e u BiH.
Kontinuirano stručno usavršavanje nastavnika potrebno je ukoliko se želi povećati nivo kvaliteta nastavnog procesa koji je zasnovan na ishodima učenja.
Doc. dr. Halilović je, između ostalog, istakao da je ishod učenja da učenik zna, umije i razumije šta da uradi nakon učenja, jer cilj učenja je namjera, a ishod je rezultat ostvarenja tih namjera.
Cilj ovog predmetnog seminara je implementacija novog nastavnog plana i programa za islamsku vjeronauku za osnovne i srednje škole koji je utemeljen, upravo na ishodima učenja.
Odaziv vjeroučitelja je bio mnogobrojan, a ovom događaju svojim prisustvom i obraćanjem doprinijeli su: Muftija bihaćki –  hfz. Mehmed ef. Kudić, te predstavnik Pedagoškog zavoda Ejub Alagić.

Sara Borić IVb