Seminar za imame Muftijstva bihaćkog – “Hutba i izazovi populizma”

Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Muftijstvo bihaćko su u ponedjeljak, 22. maja 2023. godine u Cazinu bili domaćini seminara pod nazivom “Hutba i izazovi populizma”. Izlagači na ovom seminaru su bili muftija bihaćki hafiz Mehmed-ef. Kudić, prof. Zijad-ef. Ljevaković i mr. Meho-ef. Šljivo.

Na samom početku se obratio, poselamio prisutne i napravio uvod mr. Haris-ef. Veladžić, rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva bihaćkog, koji je i moderirao ovim seminarom. Na seminaru su tretirane veoma važne teme od strane vrsnih predavača, a prije toga je prisutne imame poselamio direktor Medrese “Reis Džemaludin.ef. Čaušević” u Cazinu prof. Zuhdija Handanović, koji je predstavio i aktuelne projekte u Medresi .

Muftija bihaćki hafiz Mehmed-ef. Kudić je govorio na temu “Hatib i društveni kontekst” gdje je istakao važnost prepoznavanja konteksta u pripremanju i održavanju hutbi.

“Analizirajući značaj konteksta u pripremi hutbe, najbolji nam je primjer hutbi koje je držao Božiji poslanik Muhammed, a.s. Primjer je hutba koju je držao Muhammed, a.s., nakon što mu je Allah, dž.š., naredio da javno ispoljava vjeru, on je govorio i odgovarao na sumnje i spletke koje su mušrici postavljali u njegovoj poslaničkoj misiji. Dok u drugoj hutbi koju je održao, dominirale su teme koje su ispunjene detaljima obredoslovlja, porodičnog prava i korištenje prilika kada se ukažu. Hatib ili osoba koja drži hutbu treba biti svjesna da je govorništvo primarno Božiji dar, koji se može i treba trenirati i unapređivati. Od izuzetne je važnosti da svakom našem govoru prethodi iskrenost i ispravan nijjet, a to je da mu neće smetati ako neki drugi hatib ili govornik prenese bolje i kvalitetnije Božiju poruku od njega. Hatib treba koristiti ajete i na arapskom i na bosanskom jeziku ravnomjerno, a potrebno je da se stalno usavršavamo u retoričkim sposobnostima i kroz čitanje da obogaćujemo naš fond riječi, uz čiju pomoć ćemo lakše i kvalitetnije dostaviti Božiju poruku. Nema teme koja se ne može održati kao hutba, ali je važno da sve to bude s mjerom, a najbolja mjera je u Kur'anu. I ko se povodi za kur'anskom porukom, sigurno je da neće pogriješiti.” – poručio je u svom izlaganju muftija Kudić.

Na temu “Vjerska i normativna dimenzija hutbe” je govorio dugogodišnji muderris, hatib i vrsni intelektualac prof. Zijad-ef. Ljevaković. On je fokus svoga govora stavio 17. ajet sure Er-Ra'd (Grom) u kojem Uzvišeni govori o stvarnim vrijednostima, o istini i neistini, o korisnim i beskorisnim stvarima.

“Fokus mog izlaganja je kroz 17. ajet sure Er-Ra'd. Nema razloga da oni koji drže hutbu budu grubi ili da u svojim hutbama svode neke svoje vlastite obračune. Priprema hutbe traži od nas da se posebno pripremimo i da se posvetimo ljudima kojima se obraćamo. Istina, prema ajetu kojeg smo citirali, je spremna da je prihvati svaka duša. Korist kojeg preko hutbe prenosimo drugim ljudima je svrha hutbe i svaki čovjek koji to prepozna nikada to zaboraviti neće. Praktična korist koja će pokrenuti vjernike prema odgovornostima na ovom svijetu je uspješna hutba. Posebno je značajno da razmislimo o nivoima hutbe. Nije hutba koju održimo u našem džematu, na lokalnom nivou, vrijedna pažnje za sve džemate i za sve ljude. Obratite pažnju na sadržaj vaše hutbe, jer naša pogreška u javnom istupu nije pogreška ili incident, već se predstavlja kao pravilo, sa čim se moramo nositi i odgovorno pristupati.” – rekao je prof. Ljevaković.

Rukovilac Odjela za hatabet, vaz i iršad Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini mr. Meho-ef. Šljivo, govorio je na temu: “Kako i koliko govoriti na hutbi”. On se referisao na objavljivanje hutbi na društvenim mrežama i medijskim platformama, te o populizmu kao izazovu i iskušenju koje nije zaobišlo ni hatibe i imame.

“Od vitalne važnosti za kvalitet hutbe jeste razmišljanje o problematici na osnovu koje će se pripremiti sadržaj hutbe. O hutbama se mora promišljati i misliti prije nego li se one izgovore. Želim naglasiti određene devinatnosti u javnom objavljivanju hutbi i to želimo da apelujemo da sve što govorite ne objavljujete bez da se konsultujete sa vašim glavnim imamima i procjenite da li je tema o kojoj govorite zaista važna. Smatram da je senzacionalizam kojem streme i pojedini hatibi veoma opasan, a često i neprimjeren, jer u cilju da se stekne popularnost poseže se za neprimjerenim terminima, poređenjima i temama koje izazovu trenutni blijesak, a u biti ne proizvedu nikakvu suštinsku promjenu. Važno je obratiti pažnju sa slušalačku publiku. Primijetim da je u našim gradskim sredinama dominantan džemat mladih ljudi i moramo se posebno njima posvetiti. Islamska zajednica posebno poštuje i uvažava intelektualnu autonomiju svakog imama i uvjerio sam se da naši imami imaju izvrsne vazove, tretiraju vrlo aktuelne teme i nadam se da ćemo na tom kursu i istrajati, a oni nedostaci koji se pojave, nastojat ćemo popravljati.” – kazao je mr. Šljivo.

Zapažene diskusije su imali i imami, među kojima je i Omer-ef. Kovačević, imam u džematu Donja Koprivna – Medžlis IZ Cazin, koji je predstavio svoje evidencije i aktivnosti na bilježenju indeksa dosadašnjih vazova, istakao značaj zapisivanja i evidencije, te važnost čitanja i zapisivanja sadržaja koji sepročita i koji se izgovori na hutbama.