Umro je Mirza Sadiković!

Sa žalošću smo primili vijest da je na bolji svijet preselio Mirza Sadiković. Pored svih dobrih stvari koje je ovaj čestiti insan uradio za opšte dobro, mi ćemo ga pamtiti i kao prvog profesora Bosanskog jezika u našoj Medresi. Mirza je bio naš profesor od septembra ratne 1993. godine. Pored silnog iskustva koje nam je pomoglo da kao mlada generacija počnemo sa gradnjom institucije kakva je naša Medresa danas, pamtićemo ga i po skromnosti bez obzira što je već tad bio živa legenda. Pamtićemo ga i po vedrini koju je unosio među nas u tako teškim vremenima. I posebno ćemo ga pamtiti po čvrstom ubjeđenju da će naša domovina,  napaćena i agresijom satrvena  Bosna i Hercegovina opstati i postati slobodna od svih zlotvora koji su je napadali.

Da mu se Allah smiluje, grijehe mu oprosti i uvede ga džennetul Firdevs, a njegovoj porodici da sabura da dostojanstveno prebole njegov odlazak.