Završeno klanje kurbana u Cazinskoj medresi

Nemogućnost klanja kurbana u modernim i urbanim sredinama navela je organe Islamske zajednice BiH na pokretanje akcije da svi oni koji nemaju prostornih ni drugih mogućnosti za uredno klanje kurbana, mogu svoje kurbane poslati cazinskoj ili nekoj drugoj bosanskoj medresi da se tu zakolju i meso iskoristi za prehranu učenika. Ovaj sistem organa Islamske zajednice i samih medresa ne samo da je vjerski ispravan i dozvoljen, nego je i preporučljiv. Pored toga što se pruža prilika svakom muslimanu da udovolji vjerskom zahtjevu, istovremeno se potpomažu medrese i omogućava njihov normalan rad. Tako uplate i klanje kurbana u organizaciji Medrese „Reis Džemaludin-ef. Čaušević“ imaju tradiciju već skoro trideset godina. Svake godine u Cazinskoj medresi ostvaruje se porast uplata u odnosu na prethodnu iako Medresa ne insistira na uplatama i klanju kurbana, čak i preporučuje da ko ima uvjete kolje kurban u porodičnoj atmosferi. Onim vjernicima koji povjere Medresi klanje svojih kurbana ova institucija preuzima na sebe potpunu odgovornost da će cijela akcija proteći u skladu s ovosvjetskim i onosvjetskim zakonima i propisima. Posebno se vodi računa o šerijatskom propisu klanja kurbana i da bude pod nadzorom veterinara, stručnih ljudi kako bi ono što je zaklano doista bilo i halal i zdravo. Prilikom nabavke kurbana nastoji se svakako da jedan dio životinja namijenjenih za kurbane bude otkupljen od povratnika čije kurbansko meso većinski biva podijeljeno opet povratnicima, ali i drugim građanima. Tako je i ove 2021. godine Cazinska medresa otkupila značajan dio kurbana upravo od povratnika u Bosanskom Novom, Bosanskoj Bojni i u Šipovu kod Jajca. Na taj način postiže se i ekonomski efekat u kontekstu pomoći povratnicima. Na svim lokacijama na kojima je vršeno klanje kurbana bili su prisutni profesori Medrese koji su nadzirali vaganje stoke i brinuli se da svako grlo ispunjava šerijatske uvjete uz prisustvo veterinara koji su se brinuli o zdravstvenim aspektima kurbana. Najveći broj kurbana je zaklan i obrađen u klaonici firme “MS Alem” u Baštri pored Bosanske Otoke gdje su pripremljene i sve trećine kurbanskog mesa (po 10 kg junećeg mesa bez kostiju) za one uplatioce koji su željeli preuzeti trećinu svog kurbana za vlastite potrebe. Uplatioci kurbana u krajiškoj medresi mogu čak lično prisustvovati klanju kurbana te preuzeti dio kurbanskog mesa. Ove godine to je i učinilo nekoliko uplatioca te lično prisustvovali klanju svog kurbana. Ponajveću obavezu i odgovornost same akcije klanja kurbana u Medresi predstavlja podjela trećina kurbanskog mesa jer se u jako kratkom vremenu mora distribuirati velika količina mesa u sve općine Bihaćkog muftijstva. Posao podjele kurbanskih trećina odrađen je odlično, skoro bez ijedne primjedbe. Kurbansko meso „u trećinama“ je bilo kvalitetno, dobro pripremljeno i rashlađeno, dostavljeno na vrijeme na sve predviđene lokacije za podjelu trećina i narod je bio osjetno zadovoljan. Medresa je ove godine, po prvi put, na svim kutijama od kurbanskih trećina imala upisan i logo sa punim nazivom ove odgojno-obrazovne ustanove (Medresa „Reis Džemaluddin-ef. Čaušević” Cazin) pored već uobičajene bajramske čestitke. Pored kurbanskih trećina u goveđem sirovom mesu također je podijeljen značajan broj i kompletnih ovaca u vidu kurbana u gradovima širom Bihaćkog muftijstva. Važno je istaknuti da je ove godine kod podjele kurbana uz Kurban-bajram najsiromašnijim i socijalno ugroženim osobama u vidu kurbana u ovcama posebno se obratila pažnja i briga da podjela ovaca bude uz što veću konsultaciju i podršku svih medžlisa IZ-e na području Bihaćkog muftijstva te prema spiskovima siromašnih osoba koje su Medresi dostavili medžisi IZ-e te uredi za društvenu brigu pri medžlisima IZ-e. Nakon podjele značajnih količina kurbanskog mesa u danima bajrama kroz podjele kurbanskih trećina, te kao pomoć socijalno ugroženim osobama i humanitarnim organizacijama, preostalo kurbansko meso uskladišteno u hladnjačama bit će dostatno za potrebe medresanske kuhinje za pripremu hrane njenim učenicima i učenicama tokom cijele naredne školske godine. Na koncu, nadamo se da smo opravdali ukazano povjerenje od strane vjernika širom Bihaćkog muftijstva u organiziranju izvršenja ovogodišnjeg obreda klanja kurbana. Zahvaljujemo se medžlisima Islamske zajednice na području Bihaćkog muftijstva na suradnji prilikom primanja uplata za kurbane te na ukazanoj pomoći i podršci u distribuiranju kurbana do naših građana. Posebnu zahvalnost upućujemo svima onima koji su klanje svojih kurbana i ove godine povjerili Cazinskoj medresi, odnosno namijenili ih za potrebe naših učenika, uz dovu Allahu Uzvišenom da im bude primljen kao dobro djelo i zaštita njima i njihovim porodicama od dunjalučkih nesreća i ahiretskih kazni. Mehmed Mašić, prof.