Ajdin Halilić – svršenik Medrese „Reis Džemaludin-ef. Čaušević” položio hifz pred Komisijom Rijaseta IZ-e

U srijedu 09. februara 2022. godine pred Komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, posljednje sure časnog Kur'ana proučio je Ajdin Halilić, sin Suvada i Feride iz Sanskog Mosta, i time stekao časnu titulu hafiza Kur'ana. 

Ajdin Halilić rođen je 26.02.1998. godine u Mechernichu, SR Njemačka. Osnovnu školu završio je u Sanskom Mostu a Medresu „Reis Džemaludin-ef. Čaušević“ u Cazinu 2016. godine. Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu završio je 2020. godine, a trenutno je apsolvent master studija na istom fakultetu. Hifz je učio pred hafizom Špendijem Fidanijem. 

Hifz je položio pred komisijom u sastavu: kurra hafiz prof. dr. Dževad Šošić, hafiz dr. Dževad Hrvačić, hafiz dr. Muhamed Čajlaković i hafiz dr. Abdul-Aziz Drkić. Polaganje je trajalo petnaest dana, od 26. januara do 09. februara. 

Upućujemo najiskrene čestitke hafizu Ajdinu, njegovoj porodici i muhafizu.