Akcija „Kurbani 2019“: Cijena kurbana i ove godine 350 KM

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na svojoj 5. redovnoj sjednici održanoj u Sarajevu dana 13. ša'bana 1440. h.g., odnosno 18. aprila 2019. godine, na prijedlog Uprave za ekonomske i finansijske poslove, donio je zaključak kojim se utvrđuje cijena uplate kurbana u 2019. godini u Rijasetu Islamske Zajednice i medresama u iznosu od 350,00 KM (tristotinepedeset konvertibilnihmaraka), odnosno 180,00 EUR (stotinuosamdeset eura).

Preuzeto sa : 

http://www.islamskazajednica.ba/vijesti/aktuelno/27931-akcija-kurbani-2019-cijena-kurbana-i-ove-godine-350-km