”Kultura sjećanja-5.Korpus,uloga i značaj u očuvanju i izgradnji Bosne i Hercegovine”

U skolopu obilježavanja 26.godišnjice od formiranja 5. Korpusa ARBiH,u Medresi ”Džemaludin- ef. Čaušević”  održano je predavanje za učenike i profesore na temu:”Kultura sjećanja-5.Korpus,uloga i značaj u očuvanju i izgradnji Bosne i Hercegovine”. Predavanje je održano u petak, 19.10.2018.godine, a predavač je bio profesor Bahrudin Beširević.
Zainteresovanost učenika i profesora je bila velika. Ovom prilikom je istaknut značaj obilježavanja bitnih datuma, događaja i procesa iz bliske prošlosti naše Bosne i Hercegovine. Istaknuta je vaznost kulture sjećanja, kako za svakog čovjeka tako za jedan narod i državu.
Pored ratnog puta 5. Korpusa ARBiH, agresije na BiH, formiranja, vojnog ustrojavanja, te najznačajnijih bitaka i operacija koje je vodio legendarni 5. Korpus ARBiH, herojstva i borbenog sastava – govorilo se i o sinergiji naroda, institucija, te Islamske zajednice sa svojim Korpusom. Pored vojnog aspekta, govorilo se i o svakodnevnom životu u ratnim i nemogućim uslovima.
Dio predavanja je posvećeno i Prvom predsjedniku RBiH Aliji Izetbegoviću (preselio 19.10.2003.godine), čovjeku, političaru, državniku, borcu za ljudska prava i obespravljene, Vrhovnom komandantu ARBiH…
Završna diskusija u kojoj su uzeli učešće učenici pokazala je potrebu za izučavanjem ovog perioda, te ovakvih tema u okviru nastavnih planova i programa.

Tags: