Obavijest o polaganju maturskih ispita

Obaviještavamo sve maturante koji po Pravilniku o polaganju maturskih ispita imaju pravo polaganja u junskom roku da će se maturski ispiti održati prema slijedećem rasporedu:

  1. Maturski rad, ponedjeljak, 10.06.2019., u 13:15
  2. Arapski jezik, utorak, 11.06.2019., u 10:00
  3. Bosanski jezik, utorak, 11.06.2019., u 12:40
  4. Kiraet, četvrtak , 13.06.2019., u 12:40
  5. Fikh, četvrtak, 13.06.2019., u 14:00

Prijave se podnose u ponedjeljak, 10.06.2019., od 9:00 do 12:00 kod sekretara Medrese.

Prije podnošenja prijava moraju se izmiriti obaveze prema domu i biblioteci Medrese.