Obavijest za maturante – popravni i maturski ispiti

Obavještavamo maturante koji su upućeni na popravni ispit da će se popravni ispiti održati 05.06.2023. godine (ponedjeljak) u 12:40 sati.

Maturante, koji po Pravilniku o polaganju maturskih ispita imaju pravo polaganja u junskom roku, obavještavamo da će se maturski ispiti održati prema sljedećem rasporedu:

Maturski rad – četvrtak 08.06.2023. – u  12:40 sati

Bosanski jezik – ponedjeljak 12.06.2023. – u 10:00 sati

Kiraet – ponedjeljak 12.06.2023. – u 12:40 sati

Arapski jezik – utorak 13.06.2023. – u 09:15 sati

Fikh – četvrtak 15.06.2023. – u 12:40 sati

 

Prijave se podnose kod sekretara Medrese 08.06.2023. (ponedjeljak), prije pristupanja odbrani maturskih radova.