Obavijest za učenice i učenike četvrtog razreda

Obavještavamo učenice i učenike četvrtog razreda da će se popravni ispiti održati 13. juna sljedećim rasporedom:

  1. KIRAET – 10:30,
  2. HADIS – 11:00,
  3. FILOZOFIJA I SOCIOLOGIJA – 11:00 i
  4. MATEMATIKA – 12:00.

 

Termin za odbranu maturskih radova je 13. juni od 12:30 sati.

 

Maturski ispiti polažu se sljedećim rasporedom:

  1. BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 14. juni – 09:00,
  2. ARAPSKI JEZIK 14. juni – 11:00,
  3. KIRAET I FIKH 15.  juni:

KIRAET 12:30 – učenici,

FIKH 09:00 – učenici,

 

KIRAET 08:00 – učenice i

FIKH 12:30 – učenice.