Rezultati prijemnog ispita za školsku 2019/2020. godinu

  • ŽENSKI KANDIDATI
1BajrektarevićNahla
2MašićEma
3VeladžićDina
4Hodžić Dželila
5DedićHava
6DurdžićNeira
7El KarimFatima
8ŠahinovićLamija
9BurnićAmina
10IčanovićEmra
11KovačevićHena
12HandanovićAmina
13MulalićMerjema
14KišmetovićSumeja
15KovačevićSara
16DizdarevićNejra
17ŠahinovićHana
18BurzićMaida
19Balčinović Almina
20AlijagićEmina
21AtajićAjla
22SušićAmina
23KličićAmina
24HalilagićAdmira
25PajalićAdila
26Ćehić Šejma
27CinacNaira
28DurićMerjema
29Alešević Sumeja
30HaralčićFerida
31Čaušević Nudžejma
32Burzić Senada
  • MUŠKI KANDIDATI:
1MurgićEmre
2HadžićDžejlan
3ŠiljdedićMirza
4KaramujićHamza
5IsakovićBenjamin
6Hromadžić Jahja
7Bajrić Emanulah
8ČelebićMahmut
9KrkalićZeid
10JukićFerhad
11TričićIbrahim
12DuranovićDželil
13KaukovićMuemil
14PehlićIbro
15MemićKenan
16MehićEmrah
17DindićAmmar
18MuhamedagićAjdin
19DuranovićAlmin
20TabakovićKenan
21IsakovićElmedin
22PajalićEsad
23MešićMuhamed
24HusićBilal
25Hodžić Emrah
26Nasufović Mehmed
27MakićRefik
28MehulićEmir

Čestitamo svim kandidatima koji su uspješno položili prijemni ispit. 

O početku školske godine će biti naknadno obaviješteni.