Savjetovanje menadžmenta medresa

Uprava Cazinske medrese prisustvovala je savjetovanju menadžmenta medresa i gimnazija IZ-e u BiH koje se održavalo u Sarajevu 29. i 30. juna ove godine. Ovogodišnji domaćin savjetovanja bila je GHB medresa, a prisutni su bili svi direktori medresa i islamskih gimnazija u Sarajevu i Zagrebu sa svojim pomoćnicima za nastavu i internat te njihovi sekretari. Medresu “Džemaludin-ef. Čaušević” su predstavljali direktor Medrese prof. Enes Ljubijankić, njegova pomoćnica za nastavu prof. Izeta Veladžić i sekretar Medrese Sanel Pašić. Radni dio savjetovanja je upriličen u prostorijama GHB medrese u subotu, 29. juna. Na dnevnom redu su se našle mnoge tačke od kojih je najznačajnija ona koja se odnosila na izmjenu NPP. Nakon toga je upriličen odlazak na Igman gdje su učesnici posjetili Ratnu džamiju. Sutradan je bio upriličen izlet na vakufsko imanje GHB medrese Jarčedoli gdje se u opuštajućoj atmosferi razgovaralo o mnogim aktuelnim pitanjima vezanim za srednješkolsko obrazovanje.