Svečani doček hafiza Muhammeda Kanurića

U Medresi “Reis Džemaludin-ef. Čaušević” organiziran je svečani doček za našeg novog hafiza Časnoga Kur'ana – Muhammeda Kanurića. Muhammed je učenik IV razreda Medrese “Reis Džemaludin-ef. Čaušević”. Pred Komisjiom za hifz Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini hifz je položio 13. maja 2024. godine.

Rođen je 16.10.2005. godine u Rijadu, KSA.

Osnovu školu je započeo u Rijadu, a završio u Bihaću.

Svoje obrazovanje je nastavio u Medresi “Reis Džemaludin-ef. Čaušević”.
Hfz. Muhammed Kanurić je najmlađi član svoje porodice a pored njega najstarija sestra Merjem kao i brat Hamza su također hifz položili pred komisijom IZ u BiH, a druga sestra mu također ide putem hifza.
Mentor, odnosno muhaffiz našeg novog hafiza je hfz. prof. Elmir Mehmedović.
Nakon što je uz glasne tekbire dočekan u našoj Medresi, uvodnu riječ održao je direktor prof. Zuhdija Handanović koji je u svom izlaganju čestitao hafizu na velikom životnom uspjehu.
Nakon svečanog dočeka, učenice i učenici su imali priliku družiti se sa hafizom Muhammedom uz poslastice koje su pripremili.