Obavijest o polaganju mature

Maturski ispiti (januarski ispitni rok) će se održati u prostorijama JU Medresa ”Džemaludin-ef. Čaušević”  u ponedjeljak (14.01.) sa početkom u 12:30h.

Prije polaganja ispita potrebno je izvršiti prijavu mature kod sekretara škole najkasnije do petka, 11. januara ove godine .

O uslovima i načinu polaganja maturskih ispita u januarskom roku kandidati se mogu informisati kod sekretara škole ili putem telefona 037 514 893.

Tags: