Oni koji pomažu naše učenike…

“Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. – A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.” (Al-Baqara: 261)

Želeći pomoći sebi, pojedini ljudi pomažu drugima. Svjesni su kur’anskog principa da sve što uradiš – uradio si za sebe. Među takvim ljudima, opet, ima onih koji poseban osjećaj imaju za učenike Cazinske medrese. Svojim donacijama pomažu da učenici lakše pohađaju i završe Medresu. A takvih, hvala Allahu Milosnom, ima puno.
Izuzetno nas je obradovala činjenica da je svršenik naše Medrese, Anes Brkić, odlučio da i sam bude među onima koji će pomoći svojom stipendijom jednu od učenica koje trenutno pohađaju našu Medresu. Uz to, raduje nas da je ovim nastavio tradiciju svoga babe, hadži Refika Brkića, koji već više od jedne decenije stipenditor naših učenika. Uz to i vrlo aktivan u pronalaženju onih sličnih njemu koji su shvatili da je, ako Bog da, u ovom vremenu jedno od najboljih djela pomoći mladom čovjeku da se odgaja i obrazuje u Cazinskoj medresi.
Brkić Refik je rođen 16.05.1969. godine, u selu Brkići – Srbljani Gornji. Došao u Austriju 1988. godine. 2006. godine obavio je dragi hadž sa svojom mamom. Familija mu je boravila u Jesenicama, gdje su se i djeca rodila, a 2004. godine prešli su u Austriju.

Brkić Anes, sin Refika i majke Fatime, rođen je 12.08.1995. godine u Jesenicama, Slovenija. U Jesenicama je išao u mekteb i završio 4 razreda osnovne škole do 2004. godine kada mu familija prelazi u Austriju gdje nastavlja svoje školovanje do završetka osnovne škole. 2010. godine upisuje se u Medresu „Džemaludin-ef. Čaušević“ u Cazinu koju uspješno završava 2014. godine. Nakon Medrese upisuje Pedagoški fakultet u Klagenfurtu, a zatim 2015. godine i IPF u Bihaću, dalje upotpunjujući svoje obrazovanje. 2016. godine počeo je da radi kao vjeroučitelj u pokrajini Kärnten.

Allahu Svemogući, podari svako dobro svima koji svoje imetke stječu i troše na Tvome putu, radi Tvoga zadovoljstva!
Nadoknadi im potrošeno i uvećaj im njihov imetak, da ga opet troše na Tvome putu!
Daj da im njihov imetak, utrošen na Tvome putu, bude zaštita od dunjalučkih belaja i ahiretskih azaba!

Tags: