Završeni sportski susreti učenika i učenica srednjoškolskih ustanova IZ u BiH

Uprava za obrazovanje i nauku organizirala je, u saradnji sa medresama i gimnazijama Islamske zajednice u BiH, sportske susreta za učenike i učenice srednjoškolskih ustanova.

Na XX sportskim susretima učenika srednjoškolskih ustanova koji su održani u Karađoz-begovoj medresi u Mostaru od 12. do 14. oktobra učestvovali su takmičari iz sljedećih ustanova: Gazi Husrev-begova medresa, Behram-begova medresa, Elči Ibrahim-pašina medresa, Medresa „Džemaludin-ef. Čaušević“, Medresa „Osman-ef. Redžović“,  Karađoz-begova medresa,  Medresa „Gazi Isa-beg“, Medresa „Mehmed Fatih“ i Prva bošnjačka gimnazija.

Takmičenja iz atletskih disciplina realizirana su na terenima SRC „Midhat Hujdur-Hujka“ a takmičenje iz futsala i košarke u sportskoj dvorani Centra i sportskoj sali O.Š. „Zalik“. Karađoz-begova medresa dijeli sudbinu drugih srednjih škola u Mostaru kojima u pravilu nedostaje sportska sala. Menadžment Medrese pripremio je projekat sportske sale u skladu sa urbanističkim planom Grada, ali gradska administracija još nije omogućila realizaciju ovog, za Medresu i Zajednicu iznimno značajnog projekta.

Sportski susreti imaju cilj da afirmišu sportsku i zdravstvenu kuture među mladima, potaknu i podrže bolja postignuća učenika u sportu, uz međusobna druženja i učvršćivanja saradnje ustanova i prijateljstava među učenicima susreta.

Rezultati takmičenja nisu u prvom planu susreta i rada srednjoškolskih ustanova IZ, ali postignuća učenika i učenica u sportu na takmičenjima razičitih nivoa i disciplina obraduju mlade sportiste i profesore sporta, te dodatno prezentiraju medrese i gimnazije u vannastavnom području odgojno-obrazovnog rada.

Najuspješniji u trkačkim disciplinama na XX sportskim susretima učenika bili su:

Trčanje na 100 m:

 1. mjesto,  Hajrudin Vejzović, Behram-begova medresa,
 2. mjesto, Izet Beširović, Karađoz-begova medresa,
 3. mjesto, Benjamin Ahmedbegović, Prva bošnjačka gimnazija;

Trčanje na 200 m:

 1. mjesto, Hajrudin Vejzović, Behram-begova medresa,
 2. mjesto, Benjamin Ahmedbegović, Prva bošnjačka gimnazija,
 3. mjesto, Izet Beširović, Karađoz-begova medresa;

Trčanje na 800 m:

 1. mjesto, Adis Hodžić, Elči Ibrahim-pašina medresa,
 2. mjesto,  Muamer Arnautović, Behram-begova medresa,
 3. mjesto, Denin Lunja, Prva bošnjačka gimnazija;

Trčanje u disciplini štafeta 4×100 m:

 1. mjesto, Behram-begova medresa,
 2. mjesto, Elči Ibrahim-pašina medresa,
 3. mjesto, Medresa „Osman-ef. Redžović“;

U disciplini bacanje kugle najbolje rezultate ostvarili su:

 1. mjesto, Abdulah Šiljić, Behram-begova medresa,
 2. mjesto, Zubjer Hodžić, Medresa „Osman-ef. Redžović“,
 3. mjesto, Ismail Pintul, Karađoz-begova medresa;

U skakačkoj disciplini skok u dalj istakli su se:

 1. mjesto, Hajrudin Vejzović, Behram-begova medresa,
 2. mjesto, Merzuk Bećirović, Karađoz-begova medresa,
 3. mjesto, Bilal Muharemović, Medresa „Osman-ef. Redžović“;

Među takmičarima u šahu istakli su se:

 1. mjesto, Evel Karalić, Elči Ibrahim-pašina medresa,
 2. mjesto,  Izet Jahić, Behram-begova medresa,
 3. mjesto, Vedad Čolaković, Gazi Husrev-begova medresa;

Najbolji u stonom tenisu bili su:

 1. mjesto,  Amar Đurović, Prva bošnjačka gimnazija,
 2. mjesto, Ibrahim Spahić, Behram-begova medresa,
 3. mjesto, Haris Topalović, Medresa „Džemaludin-ef. Čaušević“;

Boje timskih sportova brani košarka u kojoj su najzapaženiji nastupi ekipa:

 1. mjesto, Behram-begova medresa,
 2. mjesto, Medresa „Osman-ef. Redžović“,
 3. mjesto, Medresa „Gazi Isa-beg“;

Futsal ostaje disciplina sa najviše pažnje, draži i žara među takmičarima, a najuspješnije su bile ekipe:

 1. mjesto,  Behram-begova medresa,
 2. mjesto,  Gazi Husrev-begova medresa,
 3. mjesto, Karađoz-begova medresa.

Nakon uspješnog okončanja svih takmičenja, sveukupni plaman ekipa je sljedeći:

 1. Behram-begova medresa
 2. Medresa „Osman-ef. Redžović“
 3. Gazi Husrev-begova medresa
 4. Karađoz-begova medresa
 5. Elči Ibrahim-pašina medresa
 6. Prva bošnjačka gimnazija
 7. Medresa „Gazi Isa-beg“
 8. Medresa „Džemaludin-ef. Čaušević“
 9. Medresa „Mehmed Fatih“.

Najuspješniji takmičar XX sportskih susreta učenika je Hajrudin Vejzović, učenik Behram-begova medresa iz Tuzle. Priznanje za fair-play, uz zahvalnicu za uspješnan domaćinluk sportskih susreta, uručeno je direktoru Karađoz-begove medrese u Mostaru hafizu Aidu Tuleku.

Četvrti sportski susretu učenica srednjoškolskih ustanova IZ u BiH

Četvrti sportski susreta učenica srednjškolskih ustanova IZ u BiH održani su u Elči Ibrahim-pašinoj medresi u Travniku od 26. do 28. oktobra tekuće godine. Menadžment Medrese domaćina uspješno je rješavao potrebe učenika za sportom unapređenjem sportske infrasturkture u proteklom periodu. Učenici i učenice Medresa koriste dvije sportske sale u komplesu Medrese, a na raspolaganju im je i sportsko-edukativni centar u Golešu koji je Medresa izgradila za potrebe učenika, ali i šire Zajednice. Sportsku sala sa umjetnom travom za futsal, svlačionice, restoran, prostorije za edukaciju, mesdžid i apartmane za smještaj korisnika sportsko-edukativnih sadržaja već su prepoznatljiv izbor učenika Medrese, polaznika mektepske nastave, omladine i građana Travnika.

Sportske surete za učenice medresa i gimnazija otvorio je muftija travnički dr. Ahmed-ef. Adilović koji je, uz direktora Medrese mr. Dževdet-ef. Šošića i predstavnika Uprave za obrazovanje i nauku Seida Eminovića, izrazio zadovoljstvo organiziranjem sportskih susreta za učenice srednjoškolskih ustanova i afirmacijom učenica koje krasi radinost, dostojanstvo i odgovornost, i na sportskom planu.

Učenice su tokom susreta obišle znamenitosti vezirskog grada, međusobno se družile i sklapale nova poznanstva i prijateljstva.

Učenice su se takmičile u atletskim disciplinama i postigle sljedeće rezultate:

Trčanje na 100 m:

 1. mjesto, Muminović Medina, Gazi Husrev-begova medresa,
 2. mjesto, Aganović Envera, Elči Ibraim-pašina medresa,
 3. mjesto, Begić Emina, Prva bošnjačka gimnazija;

Trčanje na 200 m:

 1. mjesto, Šupuković Sumeja, Medresa “Džemaludin Čaušević”,
 2. mjesto, Dautović Anisa, Medresa “Mehmed Fatih” Podgorica,
 3. mjesto, Bavčić Emina, Prva bošnjačka gimnazija;

Najuspješnije takmičarke u šahu bile su:

 1. mjesto, Kantardžić Asja, Prva bošnjačka gimnazija,
 2. mjesto, Ahmić Rukajja, Elči Ibrahim-pašina medresa,
 3. mjesto, Brković Hafsa, Gazi Husrev-begova medresa;

Nazapaženiji nastup u takmičenju stonog tenisa imale su:

 1. mjesto, Sikira Emina, Gazi Husrev-begova medresa,
 2. mjesto, Tursunović Belmina, Behram-begova medresa ,
 3. mjesto, Šopović Emina, Prva bošnjačka gimnazija;

Na turniru u odbojci koja je jedini timski sport na sportskim susretima učenica najuspješnije su bile ekipe:

 1. mjesto, Prva bošnjačka gimnazija,
 2. mjesto, Gazi Husrev-begova medresa,
 3. mjesto, Behram-begova medresa.

Sveukupni ekipni plasman na četvrtim sportskim susretima učenica je sljedeći:

 1. Prva bošnjačka gimnazija,
 2. Gazi Husrev-begova medresa,
 3. Behram-begova medresa,
 4. Elči Ibrahim-pašina medresa,
 5. Medresa „Osman-ef. Redžović“,
 6. Medresa „Džemaludin-ef. Čaušević“,
 7. Karađoz-begova medresa,
 8. Medresa „Mehmed Fatih“.

Najuspješnija takmičarka IV sportskih susreta učenica je Muminović Medina, učenica Gazi Husrev-begove medrese iz Sarajeva, a  priznanje za fair-play pripalo je Medresi „Osman-ef. Redžović“ iz Velikog Čajna/Visoko.

Na sastancima organizacionog odbora susreta odlučeno je da će se takmičarski i revijalni program obogatiti novim disciplinama, u skladu sa sportskom infrastruktuom i mogućnostima kojima raspolažu gradovi u kojima će se realizirati naredni sportski susreti.

Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u BiH zahvaljuje menadžmentu srednjoškolskih ustanova na podršci u realizaciji XX sportskih susreta za učenike i IV sportskih susreta učenica medresa i gimnazija. Pohvale i čestitke profesorima sporta i učesnicima na realiziranim pripremama i postignutim rezulatatima na takmičenjima. Domaćini sportskih susreta, Karađoz-begova medresa u Mostaru i Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku još jedanput su potvdili da su medrese IZ u BiH odlični domaćini za realizaciji sportskih, i svih drugih sadržaja na svim nivoima, shodno potrebama Zajednice i društva.

Uprava za obrazovanje i nauku će u saradnji sa menadžmentom medresa i gimnazija IZ u BiH poduzimati mjere za unapređenje sporta, sportske infrastrukture, sportske i zdravstvene kulture među učenicima, učenicama i mladim općenito, uz njegovanje i podršku prijateljstvu, fair-playu ali i sportskim postignućima.

Tags: