Historijski čas povodom Dana nezavisnosti

U povodu obilježavanja Dana nezavisnosti, koji se u Bosni i Hercegovini obilježava 1. marta  u prostorijama medrese „Džemaluddin ef. Čaušević“ održan je historijski čas. Nakon intoniranja himne prisutnim profesorima, učenicima i gostima obratio se prof. historije Amel Redžić. U kratkom izlaganju istaknuto je da je BiH stara evropska zemlja sa hiljadugodišnjom prošlošću i da ima mnogo značajnih datuma u svojoj historiji, ali da je jedan po svemu poseban, a to je Dan nezavisnost. Da je Dan nezavisnost za svaku zemlju i narod veličanstven. I da su danas nakon 27 godina od referenduma, sjećanja na taj datum živa. Profesor je istaknuo da je 29. februara i 01. marta 1992. godine, održan referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine od SFRJ. Da je pitanje na referendumu glasilo:“Jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine – Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive?“ Na referendum je izašlo oko 64,31% građana s pravom glasa, a oko 99,44% glasalo je za demokratsku i nezavisnu BiH, državu ravnopravnih građana.

Istaknuto je da sa 1. martom 1992. godine započinje hod BiH kao suverene i samostalne države, utemljene u najtežim ratnim okolnostima na nesalomljivoj i jasno izraženoj volji naroda, koji je odbranu svoje domovine prihvatio kao najuzvišeniji i najjasniji zadatak. Da Bosna nije poklekla, uspjela je da se odbrani.

Na kraju je istaknuto da je 01. mart jedan od najznačajnijih datuma iz historije BiH, sa porukom svim pristunim da prošlost ne smijemo zaboraviti, naprotiv da iz nje moramo učiti i sve svoje snage usmjeriti ka našoj budućnosti.