Konkurs za dodjelu stipendija iz Fonda Bejtu-l-mal Islamske zajednice

Na osnovu člana 2. i člana 5. Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima / studentima Rijaset Islamske zajednice u Bosni I Hercegovini – Ured za društvenu brigu raspisuje
                                                        K O N K U R S
za dodjelu 160 stipendija u školskoj / akademskoj 2019 / 20. godini iz Fonda Bejtu-l-mal
1. Za studente – 100 stipendija
2. Za učenike srednjih škola – 40 stipendija
3. Za učenike i studente sa posebnim potrebama – 20 stipendija
Pravo za prijavu na konkurs imaju:
                                                                   I
1. svi redovni učenici i studenti u Bosni i Hercegovini
2. učenici i studenti koji ne ponavljaju godinu
3. učenici kojima prosjek ocjena u završnom razredu srednje škole iznosi najmanje 4,50
4. studenti prvog ciklusa studija sa prosjekom ocjena 8,50 u prethodnoj godini
5. učenici i studenti sa posebnim potrebama izuzimaju se iz navedenih kriterija
                                                                    II
Stipendije se dodjeljuju za školsku / akademsku 2019 / 20. godinu počevši od 01. Septembra 2019. do 01. oktobra 2020. godine u mjesečnom iznosu od po:


1. 100,00 KM za učenike srednjih škola (deset mjesečnih rata);
2. 100,00 KM za studente prvog ciklusa studija (dvanaest mjesečnih rata);
                                                                 

                                                                      III

I OPĆI KRITERIJI:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine
– da je redovan učenik jedne od medresa koje djeluju u okviru Islamske zajednice u BiH ili učenik neke od ostalih srednjih škola u BiH;
– da je student na jednoj od visoko-školskih ustanova koje djeluju u okviru Islamske zajednice u BiH ili neke od javnih visoko-školskih ustanova na području BiH;
– da posjeduje potrebnu dokumentaciju kao dokaz o redovnom školovanju;
– da posjeduje dokumentaciju o prosjeku ocjena ;
– da posjeduje dokumentaciju o socio-ekonomskom statusu porodice;
– da je saglasan sa svim pravima i obavezama koji se definišu ugovorom o dodjeli stipendije;
– da učenici nisu stariji od 20 a studenti od 30 godina.
                                                                        

                                                                IV

Komisija za razmatranje molbi i dodjelu stipendija će utvrditi broj stipendija a na prijedlog rukovodioca Ureda za društvenu brigu prema slijedećem:
– Stipendije prema socijalnom statusu;
– Stipendije prema uspjehu;
– Stipendije za učenike i studente sa posebnim potrebama;


II POTREBNA DOKUMENTACIJA
a) Opća
– Zahtjev za dodjelu stipendije (preuzeti klikom ovdje ili u sjedištu Rijaseta – Zelenih beretki br. 17);
– Uvjerenje o državljanstvu
– Uvjerenje o redovnom upisu u školsku / akademsku 2019 / 20. godinu;
– Kopiju svjedočanstva i diplome završnog razreda srednje škole
– Kopiju indexa (prve i druge stranice)
– Kućna lista (izdaje se i ovjerava u općini)
– Pismena izjava podnosioca zahtjeva da nije i da neće biti stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica (izjava se daje i ovjerava u općini);
– Pismena izjava kandidata kojom se daje saglasnost Uredu za društvenu brigu za objavu ličnih podataka prilikom objave rezultata Konkursa na elektronskim i printanim medijima Islamske zajednice u BiH (izjava se daje i ovjerava u općini)
b) Dokumentacija koja se boduje
– Uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne godine i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita ;
– Dokaz o posebnim priznanjima I uspjesima prilikom školovanja I pohađanja mektebske nastave za proteklu godinu;
– Dokazi o ukupnim mjesečnim prihodima / primanjima za punoljetne članove porodičnog domaćinstva po osnovu : radnog odnosa – platna lista, penzije – ček penzije, invaliditeta – ček invalidnine, nezaposlenosti – uvjerenje Zavoda za zapošljavanje
– Dokazi za roditelje: šehidska porodica, bez jednog ili oba roditelja (izvod iz matične knjige umrlih), dokaz o ratnom vojnom invaliditetu roditelja (ovjeren u općini)
– Dokaz o ličnom invaliditetu (ovjeren u općini)
– Dokaz o redovnom školovanju učenika / studenata u porodici (ovjeren u općini)
III POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UČENIKE I STUDENTE SA POSEBNIM POTREBAMA
– Zahtjev za dodjelu stipendije
– Potvrda o upisu školske 2019/20 godine
– Uvjerenje o invaliditetu
– Izjava da nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica
                                                                 V
Krajnji rok za dostavu zahtjeva je 15. novembar 2019. godine.
                                                                VI
Rezultati Konkursa će biti objavljeni početkom januara 2020. godine na internet stranici Islamske zajednice, Radiju Bir i Islamskim informativnim novinama Preporod.
                                                               VII
Nepotpuni zahtjevi i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.
                                                               VIII
Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini
Ured za društvenu brigu
Zelenih beretki br. 17
71000 Sarajevo