Maturanti i maturantice školske 2020 / 2021. godine

Kolektiv Medrese “Reis Džemaludin-ef. Čaušević” s ponosom ispraća 81. generaciju maturanata i 26. generaciju maturantica.

Čestitamo našim učenicima i njihovim roditeljima na uspješnom završetku školovanja.

Zbog trenutne epidemiološke situacije nismo u mogućnosti ispratiti naše maturante na svečan način kao što smo navikli, ali naša sreća i ponos na njihov uspjeh su ogromni uprkos svemu što nas je zadesilo.

Naši maturanti, njih 55, su u srijedu (21. 04. 2021) završili sa nastavom i postigli značajne rezultate u školskom uspjehu. Posebno smo ponosni i od srca čestitamo učenicima generacije Mustafi Merdiću i Ilmi Kauković.

Ono što ovu generaciju posebno krasi jesu dva čuvara Allahove Knjige: hfz. Rumejsa Šišić i hfz. Malik Bajrić.

 

IVa, razrednik prof. Zuhdija Handanović

 

Alijagić Ahmed

Džebić Abdullah

Ičanović Dženan

Kišmetović Dženis

Kovačević Muharem

Merdić Mustafa

Mujanović Bilal

Muškić Džemal

Pajić Tarik

Spahić Amer

Šupuković Mesud

Topalović Haris

Trako Ahmed

Tričić Abdu-Rahman

Tričić Ahmed

Veladžić Husein

 

 

 

IVb, razrednik prof. Ibrahim Redžić

 

Abdijanović Haris

Bajrić Malik

Bećirević Esma

Dizdarević Zerina

Grgić Đemila

Harčević Nedžma

Kadirić Emir

Kajtezović Ajla

Karamujić Hatidža

Kilim Razija

Mehić Amra

Midžić Ahmed

Mušić Zubejr

Šomić Almedina

Tabaković Hana

Veladžić Kerim

Velagić Ubejd

Vukalić Kenan

 

IVc, razrednik prof. hfz. Suad Šahinović

 

Bajrić Lejla

Balić Dalila

Čajlaković Amina

Elkasović Delila

Jukić Saida

Kahrić Nejla

Kanurić Esma

Kauković Ilma

Kličić Lejla

Mašinović Lejla

Mujadžić Sara

Mušić Merjem

Mustedanagić Kanita

Osmanagić Ema

Pajić Najla

Puškar Iman

Šahinović Nudžejma

Šišić Rumejsa

Skenderović Emina

Tankošić Džemila-Emina

Veladžić Jasmina

 

Svima njima želimo sreću u budućnosti i da svojim znanjem i ponašanjem budu primjer mladih muslimana.